Hyppää sisältöön

Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

 | Nyheter

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska.

Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla nivåer. I programmet finns åtta åtgärder för att uppnå det här syftet.

Läs den svenska versionen av programmet här.

 

UNIFI’s Open Science and Data Action Programme was published on 28th May. The programme has now been translated into English and Swedish.

The programme is directed at the Finnish scholarly community. Its main objective is to make sure that Finland will be an Open Science trendsetter also in the future and to make openness part of the daily life of science at all levels. For reaching these goals the programme suggests eight measures.

Read the English version of the programme here.

Dela:

Mer nyheter

 | Nyheter

Unifis byrå stängd under sommaren

Unifis sekretariat börjar sitt sommarlov och på grund av det här ska vår byrå vara stängd tills den 9 augusti. Om...

 | Nyheter

Nordiska och baltiska universitetsrektorer träffas idag för första gången – temat för den historiska konferensen är hållbar utveckling

Internationellt samarbete mellan universitet för att ta itu med brinnande samhällsfrågor tar ett stort steg framåt. Flera än åttio rektorer från...

 | Nyheter

Universitetens urvalsprov 2021: Sökandens säkerhetsanvisning

11.3.2021 Bästa sökande, I detta dokument beskrivs universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven. Vi ber dig bekanta dig noggrant med den i...