Hyppää sisältöön

Finlands universitet fryser högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Ukrainska studerande i Finland får stöd

 | Pressmeddelanden

Onsdagen den 9 mars fattade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen beslut om den finländska högskoleutbildningens och forskningens nya riktlinjer i fråga om Ryssland och om beredningen av stöd till Ukraina. Finlands universitet följer de nya riktlinjerna och avhåller sig från allt högskole- och forskningssamarbete med ryska partnerorganisationer. Enligt riktinjerna ska nya projekt inte  inledas och existerande samarbete mellan organisationerna  avbryts tills vidare.

Våra åtgärder är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. Det är även i fortsättningen möjligt att söka sig till Finland för studier eller forskning oberoende av nationalitet.

Finland ämnar stödja Ukraina och ukrainarna även inom högskoleutbildning och forskningssamarbete. Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med högskolorna åtgärder för att stödja ukrainska studerande, anställda vid högskolorna och forskare  för att erbjuda dem som flyr kriget möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Finland stöder också Europeiska kommissionens beslut att avbryta samarbetet med ryska och belarusiska partner inom EU:s utbildnings- och forskningsprogram.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en...

 | Pressmeddelanden

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet

Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina...

 | Pressmeddelanden

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man...