Hyppää sisältöön

Universiteten beaktar korrigerade IB-vitsord i studentantagningarna – ”Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande”

 | Pressmeddelanden

IB-organisationen har i augusti 2020 korrigerat de slutliga vitsorden för den som utexaminerats från IB Diploma Programme sommaren 2020 (nyhet på IB-organisationens webbplats). Universiteten beaktar de korrigerade vitsorden i studentantagningarna. Ingens studieplats annulleras på grund av ändrade vitsord i IB-examen.

Betygspoängen räknas om för sökande som avlagt en International Baccalaureate-examen sommaren 2020 och som antingen har lämnat in sina korrigerade vitsord till universiteten eller vars uppgifter universiteten får från IB-organisationens resultattjänst (IBIS).  De nya poängen lagras i Studieinfo och de sökande erbjuds studieplatser som deras betygspoäng räcker till.

Universitetens vicerektorer med ansvar för undervisningen har behandlat ärendet på sitt möte den 19 augusti.

– Vi ansåg att det var viktigt att avgöra frågan till fördel för de sökande. En sökande som avlagt en IB-examen kan nu få en studieplats vid ett sådant ansökningsalternativ som hens korrigerade vitsord räcker till. På så vis säkerställer vi att de sökande behandlas rättvist och jämlikt, konstaterar Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer med ansvar för undervisning.

Den sökande kan välja vilken som helst av de erbjudna studieplatserna. Om den sökande redan har beviljats en studieplats vid en högskola kan hen också välja att behålla den studieplatsen. Om den sökande redan i sommar har tagit emot en studieplats vid en högskola i högskolornas andra gemensamma ansökan erbjuds hen inte studieplatser som hen har prioriterat lägre. Regeln om en studieplats gäller fortfarande för mottagandet av studieplatser.

IB-organisationen har meddelat att korrigeringarna inte kan sänka de sökandes vitsord från de slutliga vitsorden som publicerades tidigare i sommar. Ingens studieplats annulleras alltså på grund av ändrade vitsord i IB-examen.

Vad ska jag göra som sökande?

Lämna in dina slutliga vitsord till universiteten du har sökt till enligt deras anvisningar. Höjningar av vitsord som universiteten har haft tillgång till via IBIS-systemet den 17 augusti 2020 beaktas automatiskt.

Om du erbjuds en studieplats till följd av korrigeringarna kontaktar universitetet dig. Den erbjudna studieplatsen ska tas emot inom 7 dagar. Vi eftersträvar att erbjuda studieplatserna så snabbt som möjligt, men du kan kontaktas om studieplatser under flera veckor. Om du redan har tagit emot en studieplats och sedan erbjuds en annan studieplats kan du dock ta emot den nya platsen, varvid mottagandet av den tidigare studieplatsen annulleras.

Om du inte erbjuds några nya studieplatser till följd av korrigeringen tar universiteten inte separat kontakt med dig. Du kan räkna dina betygspoäng enligt poängtabellerna i Studieinfo.

Mer information:

För sökande:

Universitetens ansökningsservice: https://studieinfo.fi/wp/universitet/universitetens-ansokningsservice/

Medieförfrågningar:

Petri Suomala
Ordförande för Unifis möte för vicerektorer (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
+358 40 591 8044

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en...

 | Pressmeddelanden

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet

Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina...

 | Pressmeddelanden

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man...