Hyppää sisältöön

Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina

 | Pressmeddelanden

Finska universitetsrektorers råd UNIFI rf (Unifi) uttrycker sitt stöd för Ukraina och särskilt för dess universitetssamfund. Vi håller med den finska staten och fördömer Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Våra universitet är internationella och mångkulturella gemenskaper. Universiteten ger stöd och krishjälp till sina studerande och personal. Varje universitet informerar sina studerande och personal via universitetets egna kanaler.

Universiteten i Finland har forsknings- och utbildningssamarbete samt studentutbyten med ukrainska universitet. Universiteten utreder, tillsammans med Scholars at Risk (SAR) Finland, möjligheter att erbjuda ukrainska studerande och forskare plats vid universiteten i Finland. Enligt vår information finns det för närvarande inga studerande eller personal från finska universitet i Ukraina på studentutbyte eller arbetsresa.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en...

 | Pressmeddelanden

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet

Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina...

 | Pressmeddelanden

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man...