Avoimen tieteen toimenpideohjelman toteutus alkaa, Suomella on edelläkävijänä mahdollisuus ohjata myös globaalia kehitystä – ”Se voi tuoda meille merkittäviäkin etuja tulevaisuudessa”

 | Tiedotteet

UNIFIn johdolla laadittu Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma julkistettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa maanantaina 28.5. Tiedeyhteisön käyttöön laaditussa ohjelmassa esitetään yhteensä kahdeksan toimenpidettä, joiden avulla avointa tiedettä voidaan edistää.

– Vuonna 2018 meillä tiedeyhteisönä alkaa olla jo varsin hyvä käsitys avoimen tieteen pullonkauloista, ja ohjelmassa esitetyt toimet nojaavat tähän tilannekuvaan. Ohjelman avulla Suomi siirtyy periaatetason keskustelusta tekoihin, kertoo ohjelman laatinut asiantuntija Heidi Laine.

Yksi toimenpiteistä on, että Suomeen perustetaan pysyvä avoimen tieteen koordinaatioelin, jonka avulla edistetään kansallisten ratkaisujen yhteensopivuutta ja helpotetaan haasteisiin tarttumista. Koordinaatioelintä ryhtyy perustamaan Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV, joka samalla ottaa päävastuun toimenpideohjelmaa koskevan keskustelun koordinoimisesta.

– On tärkeää tiedostaa, että toimenpideohjelman valmistuttua mikään ei ole vielä tullut valmiiksi. Jos vuoden 2018 alussa vertauskuvallisesti käärittiin hihat, niin nyt on aika laittaa kädet saveen, Laine toteaa.

Koordinaatioelimen lisäksi muita ohjelmassa ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa avoimen tieteen rahoittaminen, kansallisen avoimen julkisemisen politiikan tuottaminen ja avoimuuden tunnustaminen tutkijanuraa edistäväksi ansioksi. Ohjelman tavoite on pitää Suomi avoimen tieteen suunnannäyttäjänä ja tuoda avoimuus osaksi tieteenteon arkea.

– Suomi voi olla avoimen tieteen eturintamassa, ja se voi tuoda meille merkittäviäkin etuja tulevaisuudessa, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen.

Toimenpideohjelma on luettavissa UNIFIn verkkosivuilla, ja siitä ovat tulossa saataville lähiaikoina myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Ohjelman toteuttamisen etenemisestä tiedotetaan jatkossa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämällä avointiede.fi-sivustolla.

 

Lisätietoja:

UNIFIn puheenjohtaja Jukka Mönkkönen, puh. 040 728 8057

Viestinnän asiantuntija Anna Humalamäki, puh. 050 501 0559

Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...