Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Kannanotto

Yliopistojen antaman koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä niihin liittyvien lakien säätämisessä ja käydyissä keskusteluissa ei ole vielä riittävästi otettu huomioon yliopistojen asemaa.

Suuri osa uudistuksen säästötavoitteista riippuu koulutetun henkilöstön kyvystä toteuttaa uudistusta tehokkaasti. Uudistus edellyttää muutoksia niin perus- kuin täydennyskoulutuksen rakenteisiin ja määrään. Koulutuksen tulee perustua korkeatasoiseen tutkimukseen. Sote-uudistus tarjoaa myös mahdollisuuden tutkimuksen keinoin seurata ja kehittää järjestelmää.

Nykyisin voimassa olevat lait ja asetukset eivät anna koulutuksen ja tutkimuksen uudistamiselle riittävää pohjaa. Uusi lainsäädäntö ei näin ollen voi rakentua pelkästään nykyiselle säädöspohjalle. Yliopistojen asema tulee turvata lainsäädännössä niin, että se toteutuu yhtenäisesti koko maassa. Yliopistojen edustus tulee turvata maakuntavaltuustossa, -hallituksessa sekä toimeenpanevissa lautakunnissa ja toimikunnissa. Maakuntiin ei tule rakentaa yliopistojen kanssa päällekkäistä koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavaa hallintoa.

Maakunnat ja yliopistot ovat molemmat valtion rahoittamia toimintoja. Siksi on tutkittava mahdollisuudet maakuntien ja yliopistojen yhteistyön parantamiseksi organisaatioiden rajoja madaltamalla tai poistamalla. Yliopistojen kliinisestä koulutuksesta vastaava henkilöstö on toiminut sairaanhoitopiirien sivuviroissa. Uudistuksessa on edelleen turvattava mahdollisuus toimia samaan aikaan yliopiston ja palvelujärjestelmän tehtävässä esimerkiksi rinnakkaisvirkajärjestelmän kautta.

Lainsäädännöllä tulee mahdollistaa erityisvastuualueiden muiden maakuntien edellytykset osallistua yhdessä yliopistomaakuntien kanssa koulutuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Lainsäädännöllä tulee edellyttää myös valinnanvapauden piirissä olevien toimijoiden osallistuminen koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus tulee ratkaista valtakunnallisesti pysyvin säädöksin. Nykytilanteessa sairaanhoitopiirit ovat joutuneet kattamaan liian suuren osan opetus- ja tutkimustoiminnan kustannuksista palvelujen rahoituksen kautta. Se ei ole kuitenkaan enää mahdollista tulevassa kapitaatiopohjaisessa rahoitusmallissa. Siksi koulutuksen erityisvaltionosuus- sekä valtion tutkimusrahoitus on palautettava alkuperäiselle tasolleen. Sosiaalihuollon sekä moniammatillisen tutkimuksen ja koulutuksen vaatimat resurssit tulee turvata erillisellä rahoituksella.

 

Helsingissä 2. helmikuuta 2017

Lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ja johtajat

Pentti Huovinen, Turun yliopisto

Kyösti Oikarinen, Oulun yliopisto

Jukka Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto

Risto Renkonen, Helsingin yliopisto

Tapio Visakorpi, Tampereen yliopisto

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...

 | Tiedotteet

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne...