Den ekonomiska inverkan av universiteten på Finlands ekonomi är 14,2 miljarder euro

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Meddelande 13.6.2017

Den ekonomiska inverkan av de finländska universiteten på Finlands ekonomi har utvärderats. Enligt BiGGAR Economics skapar de finländska universitetens verksamhet ett bruttoförädlingsvärde på 14,2 miljarder euro för Finlands ekonomi och cirka 136 000 arbetsplatser i Finland. Detta motsvarar 6,6 procent av Finlands bruttonationalprodukt och 5,5 procent av antalet sysselsatta i Finland. En euro som satsas på de finländska universiteten ger i genomsnitt 5,26 euro i mervärde för den finländska ekonomin. Dessa siffror inkluderar både direkta och indirekta effekter. De är låga värderingar, och den verkliga inverkan torde vara större.

Enligt utvärderingen är de mest centrala faktorerna i universitetens ekonomiska inverkan följande: universitetets kärnverksamhet, studerandeverksamhet, det ekonomiska och innovativa stödet som universiteten skapar samt en större produktivitetsvinst som universitetsutbildning ger. Andra bidragande faktorer är folkhälsoeffekter och turism. Dessutom påverkar universiteten samhället genom sin personal och studerande på många sätt som inte kan räknas i pengar, såsom genom att förnya det finländska kulturarvet.

I utvärderingen undersöktes även hur förändringar i universitetens basfinansiering skulle påverka universitetens ekonomiska inverkan. Enligt utvärderingen minskar nedskärningar i basfinansieringen den ekonomiska inverkan, vilket kan upphäva effekten av besparingsåtgärder.

Utvärderingen gjordes av det skotska företaget BiGGAR Economics Ltd. som tidigare har gjort liknande utvärderingar i Storbritannien och på andra håll i Europa. Utvärderingsprojektet var ett samarbete mellan Akava, Finlands Näringsliv EK, Bildningsarbetsgivarna, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands universitet UNIFI. Alla universitet som nämns i universitetslagen deltog i utvärderingen som gjordes på våren 2017. Utvärderingsrapporten finns på webbplatsen (på finska): www.unifi.fi/taloudellisetvaikutukset.

Mer information:
Leena Wahlfors, Finlands universitet UNIFI: +358 50 522 9421, fornamn.efternamn@unifi.fi.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...