Hyppää sisältöön

UNIFI hakee asiantuntijaa erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeeseen

 | Uutisjutut

Haemme sihteeristöömme

ASIANTUNTIJAA

erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohankkeeseen (https://unifi.fi/uutiset/unifi-kaynnistaa-yliopistojen-erikoistumiskoulutuksen-koordinaatiohankkeen/) ajalle 1.2.2015 – 31.12.2016 tai sopimuksen mukaan.

Erikoistumiskoulutuksen koordinaatiohanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Asiantuntijan tehtävänä on

– tukea yliopistoja ja niiden muodostamia konsortioita erikoistumiskoulutusten yhteisessä valmistelussa ja niistä sopimisessa,

– suunnitella pysyvä ja yhtenäinen sopimusmalli ja toimintakäytännöt erikoistumiskoulutusten koordinoinnille hankkeen päättymisen jälkeen,

– tukea yli korkeakoulusektoreiden tarvittavien erikoistumiskoulutusten suunnittelua ja toteuttamista,

– tukea vuorovaikutusta korkeakoulu- ja työelämätoimijoiden välillä,

– edistää uuden koulutuskonseptin tunnettuutta tiedottamisen ja neuvonnan avulla sekä

– tuottaa tarvittaessa eri alojen koulutustarpeita ennakoivaa tietopohjaa konsortioiden tueksi.

Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää ja monipuolista yliopistolaitoksen tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä erikoistumiskoulutukseen, hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa, monipuolisia tietoteknisiä taitoja, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa ja organisointikykyä.

Lisätietoja antaa 14. – 16.1.2015 toiminnanjohtaja Leena Treuthardt, puhelin 050 522 9421.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakemukset palkkatoivomuksineen osoitetaan UNIFI:lle ja toimitetaan osoitteeseen Suomen yliopistot UNIFI ry, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki tai sähköpostitse unifi@unifi.fi. Hakuaika päättyy keskiviikkona 21.1.2015.

Suomen yliopistot UNIFI ry on yliopistojen yhteistyöelin, joka toimii yliopistojen yhteistyön edellytysten hyväksi. UNIFI tuo esiin yliopistojen yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä sekä pyrkii vahvistamaan yliopistojen roolia yhteiskuntakeskustelun tärkeänä osapuolena. Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy osoitteesta www.unifi.fi.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Uutisjutut

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden tulosten julkistustilaisuus lähenee

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden analysointi- ja raportointihankkeen tulosten julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 15.10.21 klo 14-15.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään kyselyiden aineistoista vuosilta 2018-2020 toteutetun...

 | Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palaamme tehtäviemme ääreen jälleen 9.8. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää osoitteeseen unifi@unifi.fi, jota seuraamme satunnaisesti...

 | Uutisjutut

Viisi tavoitetta tki-rahoituksen tulevaisuudelle

Pääministeri Sanna Marinin kokoon kutsuman parlamentaarisen TKI-ryhmän työ on käynnistymässä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yli hallituskausien ulottuva sitoutuminen tutkimus-, kehittämis- ja...