Hyppää sisältöön

Höjd kompetensnivå håller Finland på rätt väg

 | Tiedotteet

I regeringens kommande budget krävs insatser som ökar kompetensnivån så att Finland kan bevara sin konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Finlands ekonomi växer för närvarande stadigt och arbetslösheten minskar. Samtidigt är det inom många branscher dock svårt att rekrytera kunnig arbetskraft.

Universiteten och yrkeshögskolorna finns uttryckligen till för att skapa lösningar för behov på lång sikt, men reagerar också inom kortare tidsramar. Olika kompetensförkovrande, examensinriktade fortbildningar och kortare studiehelheter utgör metoder för detta.

Nedskärningarna de senaste åren i kombination med kommande kostnadsökningar gör att det blir utmanande för högskolorna att reagera på förändringsbehoven. Högskolorna har varit tvungna att minska personalen inom undervisningen och forskningen med tusentals. Ytterligare personalnedskärningar skulle äventyra verksamheten. Det enklaste sättet att säkra att Finland inte ger andra länder ytterligare försprång gällande utbildningsnivån, är att upphäva indexfrysningen. En indexjustering ökar inte utbildningsresurserna, men säkrar att kommande kostnadsökningar inte skapar ytterligare nedskärningstryck i högskolorna. På längre sikt behöver högskolorna dock tilläggsfinansiering för att säkra den framtida undervisnings- och forskningsnivån.

 

Mer information:

Leena Wahlfors,verksamhetsdirektör, UNIFI rf, 050 522 9421

Petri Lempinen, verksamhetsdirektör, Arene rf, 040 766 7805

Teemu Hassinen, verkställande direktör, Sivistystyönantajat, 050 562 7004

Marko Grönlund, ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, 050 389 1000

Miika Tiainen, ordförande, Finlands studentkårers förbund – SYL, 044 906 5007

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pääpuolueet yliopistojen ja Unifin vaalipaneelissa 8.2. klo 16-17.30

Kaikki suomalaiset yliopistot ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry järjestävät Miljardikuopasta uuteen nousuun – yliopistojen suuren vaalikeskustelun pääpuolueille keskiviikkona 8.2.2023 klo...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää liiketoiminnan kestävään uudistamiseen ja innovaatioiden lisäämiseen. Näin toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI...

 | Tiedotteet

Unifi rekrytoi: Näköalapaikka tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijalle

Haemme tulevaisuuden näkijää ja tekijää. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on yliopistojen yhteinen ääni. Unifin jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot ja...