Höjd kompetensnivå håller Finland på rätt väg

 | Tiedotteet

I regeringens kommande budget krävs insatser som ökar kompetensnivån så att Finland kan bevara sin konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Finlands ekonomi växer för närvarande stadigt och arbetslösheten minskar. Samtidigt är det inom många branscher dock svårt att rekrytera kunnig arbetskraft.

Universiteten och yrkeshögskolorna finns uttryckligen till för att skapa lösningar för behov på lång sikt, men reagerar också inom kortare tidsramar. Olika kompetensförkovrande, examensinriktade fortbildningar och kortare studiehelheter utgör metoder för detta.

Nedskärningarna de senaste åren i kombination med kommande kostnadsökningar gör att det blir utmanande för högskolorna att reagera på förändringsbehoven. Högskolorna har varit tvungna att minska personalen inom undervisningen och forskningen med tusentals. Ytterligare personalnedskärningar skulle äventyra verksamheten. Det enklaste sättet att säkra att Finland inte ger andra länder ytterligare försprång gällande utbildningsnivån, är att upphäva indexfrysningen. En indexjustering ökar inte utbildningsresurserna, men säkrar att kommande kostnadsökningar inte skapar ytterligare nedskärningstryck i högskolorna. På längre sikt behöver högskolorna dock tilläggsfinansiering för att säkra den framtida undervisnings- och forskningsnivån.

 

Mer information:

Leena Wahlfors,verksamhetsdirektör, UNIFI rf, 050 522 9421

Petri Lempinen, verksamhetsdirektör, Arene rf, 040 766 7805

Teemu Hassinen, verkställande direktör, Sivistystyönantajat, 050 562 7004

Marko Grönlund, ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, 050 389 1000

Miika Tiainen, ordförande, Finlands studentkårers förbund – SYL, 044 906 5007

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...