Hyppää sisältöön

Kannanotto: Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus ensi vuoden talousarviossa

 | Uutisjutut

Koulutus ja tutkimus ovat investointeja tulevaisuuteen. Suomen menestys on entistä riippuvaisempi korkeatasoisesta osaamisesta ja uudesta tiedosta. Tutkimustoiminnan edellytysten heikentäminen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa merkitsee innovaatioketjun perustan murentumista. Myös kaupallisesti hyödynnettävien innovaatioiden pohjalla on perustutkimus. Yliopistojen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on tärkeää, mutta vain yliopistojen perusrahoituksen ja vapaan, kilpailuun perustuvan tutkimusrahoituksen tarpeeksi korkea ja ennustettava taso takaamalla voidaan luoda edellytykset kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

Laadukkaat oppimisympäristöt ja ajantasaiset tutkimusympäristöt ovat vetovoimatekijöitä, jotka ratkaisevat, miten hyvin maa onnistuu houkuttelemaan lupaavia opiskelijoita ja korkeatasoisia tutkijoita sekä sitä kautta työvoimaa ja investointeja. Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien leikkausten vuoksi Suomen tilanne on vaikea. Huolestuttavaa on, että vetovoiman hiipumisen lisäksi Suomi on vaarassa menettää myös parhaat omat kykynsä ulkomaille. Opetuksen ja tutkimuksen huippuyksiköiden rakentaminen vie vuosia, mutta osaamispohjan kadottua jälleenrakennus on mahdotonta.

Vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain myötä yliopistot ovat itse ja yhteistyössä toistensa kanssa kehittäneet toimintaansa ja rakenteitaan. Tähän on pyritty siksi ja siitä huolimatta, että yliopistojen toimintaan on kohdistunut kasvavia odotuksia ja että yliopistojen rahoitusta on kerta toisensa jälkeen leikattu. Yliopistojen välillä on parhaillaan käynnissä neuvotteluja yhteisten koulutus- ja tutkimuskokonaisuuksien luomiseksi, infrastruktuurien yhteiskäytön lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien purkamiseksi. Yliopistot kartoittavat myös tarpeita yhteenliittymille ja yhdistymisille omaehtoisesti toteutettujen esimerkkien valossa. UNIFI haluaa muistuttaa, että työnjaollisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla saatava toiminnan tehostuminen ja sitä kautta syntyvät säästöt eivät kuitenkaan onnistu rahoitukseen kohdistuvien leikkausten edellyttämässä tahdissa.

Yliopistot kantavat vastuunsa tulevaisuuden Suomen rakentamisesta. Julkisen vallan odotetaan antavan yliopistoille taloudelliset toimintaedellytykset ja työrauhan, jotta yliopistot voivat vastata asetettuihin odotuksiin.

Hallituksen kärkihankkeisiin osoittamat lisäpanostukset korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen eivät kompensoi pitkäjänteistä ja riittävän laajapohjaista resursointia. Yliopistojen perusrahoituksen jatkuvuus on taattava toteuttamalla indeksisidonnaisuus. UNIFI vetoaa eduskuntaan, jotta se pidättäytyisi aiotusta yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Tällä rohkealla ratkaisulla luotaisiin edellytyksiä nostaa Suomi pois näivettymisen kierteestään.

Kannanotto (PDF)

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Uutisjutut

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden tulosten julkistustilaisuus lähenee

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden analysointi- ja raportointihankkeen tulosten julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 15.10.21 klo 14-15.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään kyselyiden aineistoista vuosilta 2018-2020 toteutetun...

 | Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palaamme tehtäviemme ääreen jälleen 9.8. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää osoitteeseen unifi@unifi.fi, jota seuraamme satunnaisesti...

 | Uutisjutut

Viisi tavoitetta tki-rahoituksen tulevaisuudelle

Pääministeri Sanna Marinin kokoon kutsuman parlamentaarisen TKI-ryhmän työ on käynnistymässä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yli hallituskausien ulottuva sitoutuminen tutkimus-, kehittämis- ja...