Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyöllä monia myönteisiä vaikutuksia – ”Pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita”

 | Tiedotteet

Samalle kampukselle sijoittuneet korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat tehdä monipuolista yhteistyötä, josta koituu organisaatioille runsaasti erilaisia hyötyjä. Tämä kävi ilmi, kun hiljattain toimintansa aloittanut KoTuNet-työryhmä kartoitti yhteistyön muotoja, myönteisiä vaikutuksia ja esteitä.

– Yhteistyön avulla pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita. Monimutkaisia ongelmia on myös helpompi ratkoa osaamista yhdistelemällä, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Kampusyhteistyön hyviä käytäntöjä kartoitettiin tarkastelemalla Oulun yliopiston Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusten toimintaa sekä keskustelemalla asiasta KoTuNetin kokouksissa. Yhteistyön keskeisinä muotoina nousivat esiin yhteiset tutkimushankkeet, julkaisujen laatiminen, henkilökierto sekä tilojen, laitteiden ja aineistojen jakaminen.

– Organisaatiot voivat myös koota voimansa kurssien pitämisessä. Eri oppiaineissa voidaan järjestää sovittuja opetuskokonaisuuksia yhdessä, kertoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Tärkeinä edellytyksinä kampusyhteistyölle työryhmä pitää luottamusta ja toimivaa työnjakoa. Myös viestintään kannattaa panostaa, koska sen avulla voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja tehdä työn tuloksia näkyviksi.

– Olisi hyvä, jos kaikkien organisaatioiden sisäisissä verkoissa olisi kampusyhteistyötä varten oma ikkuna. Sinne voitaisiin laatia uutisia meneillään olevista projekteista, toteaa Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen.

Yhteenveto kampusyhteistyön hyvistä käytännöistä on koottu diaesitykseksi, joka on ladattavissa KoTuNet-työryhmän jäsenten nettisivuilta. Ryhmä toteuttaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön liittyviä projekteja myös tulevaisuudessa ja tiedottaa niistä omissa kanavissaan.

KoTuNet aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa, ja siihen kuuluvat UNIFI, Arene ja Tulanet. Työryhmän tavoitteena on yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön edistäminen. KoTuNetin kokoonpanoon pääsee tutustumaan tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja:

Leena Wahlfors
toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Petri Lempinen
toiminnanjohtaja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
puh. 040 766 7805

Sanna Marttinen
toiminnanjohtaja
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
puh. 029 532 6356

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...

 | Tiedotteet

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne...