Osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky ovat korkeakoulujen vaikuttavuuden perusta

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry järjestivät 24.5.2016 Musiikkitalossa seminaarin, jonka aiheena oli korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Arene ry ja UNIFI ry ovat alkuvuoden aikana toteuttaneet hankkeen, jossa on kerätty tietoa korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytänteistä. Tiedonkeruu on toteutettu muun muassa järjestämällä alueellisia työpajoja eri puolilla Suomea. Työpajoihin on osallistunut suuri joukko paitsi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, myös julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja muiden korkeakoulujen keskeisten sidosryhmien edustajia.

Kerätyn tiedon pohjalta UNIFIn ja Arenen kokoama asiantuntijaryhmä on kehittänyt korkeakouluille konkreettisia välineitä tunnistaa ja osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa. Seminaarissa esiteltiin hankkeen keskeiset huomiot ja tulokset sekä keskusteltiin niiden pohjalta korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Seminaarin avasi UNIFI ry:n puheenjohtaja, rehtori Jouko Niinimäki. Niinimäki korosti puheessaan muun muassa verkostoitumisen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön tärkeyttä sekä korkeakoulujen alueellista merkitystä. Professori Timo Aarrevaara Lapin ylipistosta ja tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen Lapin ammattikorkeakoulusta esittelivät hankkeen tuloksia ja antoivat esimakua kesäkuussa julkaistavasta infograafista, jossa tarjotaan korkeakouluille konkreettisia ohjeita ja hyviä käytänteitä vaikuttavuuden edistämiseen.

Kuten Aarrevaara ja Pekkarinen totesivat, vaikuttavuutta tulee tarkastella laajassa yhteiskuntapoliittisessa kehyksessä, jolloin tarvitaan yhteismitallisia määreitä vaikuttavuuden arvioimiseksi. Toisaalta vaikuttavuus määräytyy kunkin korkeakoulun oman alan, profiilin ja erityispiirteiden pohjalta. Hankkeessa on pyritty tarjoamaan korkeakouluille työkaluja vaikuttavuuden näkyväksi tekemiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi erityisesti strategisen johtamisen avulla.

Hankkeen tuloksissa korostuu tiedon ja osaamisen yhteisluominen ja sitä tukevan toimintakulttuurin edistäminen keskeisenä vaikuttavuuden edellytyksenä. Korkeakoulujen perustehtävien; koulutuksen ja tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden perustan luovat korkeakoulujen ja sidosryhmien välinen toimiva ja tavoitteellinen yhteistyö.

Tarvitaan rohkeutta ja kunnianhimoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen toivoi kommenttipuheenvuorossaan korkeakouluilta rohkeutta ottaa tulevaisuus haltuun ja ryhtyä tekemään töitä valitsemansa vaikuttavuuspäämäärien saavuttamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiopolitiikan ryhmäpäällikkö, teollisuusneuvos Antti Valle korosti systemaattista ja syvällistä kehittämistyötä, kunnianhimoa tavoitteiden asettamisessa ja vaikuttavuuden seurannan merkitystä.

Arene ry:n puheenjohtaja Tapio Varmola päätti seminaarin korostaen hankkeessa omaksutun tiedon ja osaamisen yhteisluomisen näkökulman merkitystä suhteessa perinteiseen lineaariseen vaikuttavuuden käsitteeseen, joka viittaa korkeakouluissa tuotetun tiedon ja osaamisen yksisuuntaiseen siirtoon ja hyödyntämiseen niiden ulkopuolisessa ympäristössä.

Keskustelua käytiin aktiivisesti Twitterissä tunnisteella #vaikuttavakorkeakoulu.

Lopullinen raportti sekä verkkosivustot osoitteissa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi julkaistaan kesäkuun alussa.

Kiitämme lämpimästi hankkeen toteutuksessa mukana olleita arvokkaasta työstä ja seminaariin osallistuneita hankkeen viimeistelyä parhaalla mahdollisella tavalla tukevasta keskustelusta ja kommenteista!

 

Leena Wahlfors
Toiminnanjohtaja
Suomen yliopistot UNIFI ry
p. 050 522 9421

Riitta Rissanen
Toiminnanjohtaja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
p. 0400 293 545

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...

 | Tiedotteet

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne...