Hyppää sisältöön

Selvitys: Pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa

 | Uutisjutut

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk) ja korkeakoulujen yhteistyö on alihyödynnetty voimavara, jolle yritykset näkevät kasvavan tilauksen, ilmenee UNIFIn, Arenen ja Suomen Yrittäjien toteuttamasta selvityksestä.

Huomattava osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Korkeakouluyhteistyö myös keskittyy samoille yrityksille, mikä vaikeuttaa osaltaan uusien yhteistyöavausten tekemistä. Yritykset toivovat, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot panostaisivat toimintansa tunnettuuden, ymmärrettävyyden sekä saavutettavuuden lisäämiseen. Tällä tavoin voitaisiin vahvistaa yhteistyön edellytyksiä.

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Tärkeimpinä hyötyinä nähdään osaavan ja koulutetun työvoiman sekä toisaalta uuden tiedon ja osaamisen saatavuus. Hyödyt tukevat yhteistyöstä syntyvää vaikuttavuutta, joka näyttäytyy yrityksille työllisyyden, alueellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumisena.

Selvitys kertoo, että yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Tyypillisimmin se liittyy opiskelijoihin ja tarkoittaa tällöin esimerkiksi työharjoitteluja tai projekti- ja harjoitustöitä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) yleisimmät yhteistyön muodot liittyvät tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Yhteistyölle tarvetta jatkossakin

Pk-yritykset näkevät korkeakouluyhteistyölle selvän tarpeen myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä viesti, joka muistuttaa, että yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa johdonmukaisesti.

Työelämän murros, jatkuvan oppimisen edellyttämät kouluttautumismahdollisuudet sekä jatkuvan kehittämisen tukeminen TKI-toiminnassa tulevat lisäämään yhteistyön kysyntää entisestään. Yritysten mukaan korkeakoulujen onkin jatkossa tärkeää kyetä vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen Yrittäjät toteuttivat yhteistyössä selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksistä korkeakouluyhteistyötä koskien. Selvityksen aineisto koottiin Suomen Yrittäjien jäsenistölle lähetetyllä kyselylomakkeella, jolla pyydettiin tietoja yhteistyön muodoista, hyödyistä, esteistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkälaista alueellista sekä laajempaa vaikuttavuutta korkeakouluyhteistyö saa aikaan. UNIFI, Arene ja Suomen Yrittäjät ovat hyödyntäneet selvityksen tarjoamaa tilannekuvaa korkeakoulujen yhteisten yrittäjyyssuositusten muotoilussa. Päivitetyt yrittäjyyssuositukset korkeakouluille julkaistaan 3.12.2018.

Selvitys: Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta

Lisätietoja:

Leena Wahlfors
toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Uutisjutut

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden tulosten julkistustilaisuus lähenee

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden analysointi- ja raportointihankkeen tulosten julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 15.10.21 klo 14-15.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään kyselyiden aineistoista vuosilta 2018-2020 toteutetun...

 | Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palaamme tehtäviemme ääreen jälleen 9.8. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää osoitteeseen unifi@unifi.fi, jota seuraamme satunnaisesti...

 | Uutisjutut

Viisi tavoitetta tki-rahoituksen tulevaisuudelle

Pääministeri Sanna Marinin kokoon kutsuman parlamentaarisen TKI-ryhmän työ on käynnistymässä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yli hallituskausien ulottuva sitoutuminen tutkimus-, kehittämis- ja...