Selvitys taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä valmistunut

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote 30.11.2016

 

Selvitys esiteltiin yliopistojen rehtoreille 30.11.2016.

UNIFI ry:n hallitus päätti 19.2.2016, että taidealojen rakenteista tehdään lisäselvitys, jolla täydennetään aiempaa Aalto-yliopiston, Taideyliopiston ja Lapin yliopiston yhdessä tekemää selvitystä. Lisäselvityksellä haluttiin kartoittaa taiteiden koulutuksen ja tutkimuksen työnjako, kehittämismahdollisuudet, mahdolliset päällekkäisyydet ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet kaikissa Suomen yliopistoissa. Selvitystyön lähtökohdaksi määriteltiin kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat osaamis- ja tietotarpeet. Yliopistojen tavoitteena on parantaa alojen koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä luoda edellytyksiä yliopistojen profiloitumiseen. Tavoitteeksi asetettiin myös, että alojen koulutusta ja tutkimusta tulee tarkastella ennakkoluulottomasti ja että sen pohjalta tulee tehdä ehdotuksia riittävän vahvojen kokonaisuuksien luomiseksi. UNIFIn hallitus kutsui selvityshenkilöksi Taideyliopiston vararehtori Paula Tuovisen.

Tuovisen selvitys tilattiin yliopistojen omaan käyttöön ja se sisältää ehdotuksia yliopistoille jatkoselvitettäväksi. Yliopistot päättävät itse mahdollisista jatkoselvityksistä ja työskentelytavoista.

Olennaisimmat kysymykset taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen kannalta ovat:

  • miten vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisempiä ja opiskelijoille laajempia opintopolkuja sekä laadukasta ohjausta tarjoavia yksiköitä?
  • millainen oppiainevalikoima aloilla tarvitaan yksittäisissä yliopistoissa ja valtakunnallisesti?

Selvityksen yhteyshenkilöinä ovat toimineet: Aalto-yliopisto vararehtori Anna Valtonen; Helsingin yliopisto vararehtori Anna Mauranen; Jyväskylän yliopisto vararehtori Helena Rasku-Puttonen, Lapin yliopisto taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela, Oulun yliopisto vararehtori Helka-Liisa Hentilä; Taideyliopisto rehtori Jari Perkiömäki, Tampereen yliopisto johtaja Heikki Hellman; Turun yliopisto vararehtori Riitta Pyykkö; Åbo Akademi vararehtori Christina Nygård-Landgärds; Itä-Suomen yliopisto professori Helmi Järviluoma-Mäkelä.

Selvitys on luettavissa UNIFI:n nettisivuilla: https://unifi.fi/toiminta/rake/

 

Lisätietoja:

selvityshenkilö Paula Tuovinen, s-posti: paula.tuovinen(ät)uniarts.fi, puh. 040 583 8549
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, s-posti: leena.wahlfors(ät)unifi.fi, puh. 050 522 9421

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...