Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

 | Tiedotteet, Uutisjutut

 

Suomen yliopistot UNIFI ry: Tulevaisuuden Suomi tarvitsee elinvoimaisia yliopistoja

Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutus ja tutkimus ovat välttämättömiä investointeja tulevaisuuteen, mutta hallitus on valitsemassa toisenlaisen tien. Yliopistojen perusrahoitukseen on päätetty kohdistaa mittavia leikkauksia. Samalla Suomen Akatemian ja Tekesin kilpailtua tutkimusrahoitusta ollaan karsimassa voimakkaasti. Suunnitellut toimet uhkaavat johtaa koko suomalaisen innovaatioekosysteemin näivettymiseen.

Innovaatiovetoinen talous ei voi toimia ilman yliopistojen tukea
Myös kaupallisesti hyödynnettävien innovaatioiden pohjalla on perustutkimus. Tutkimustoiminnan edellytysten heikentäminen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa merkitsee innovaatioketjun perustan murentumista. Yliopistot ovat valmiita kantamaan vastuunsa tulevaisuuden Suomen rakentamisesta. Ilman julkisen vallan suomia taloudellisia toimintaedellytyksiä se ei voi onnistua.

Ympärivuotista opiskelua voidaan tehostaa monin eri keinoin
Yliopistot ovat ryhtyneet moniin sujuvia opintopolkuja tukeviin toimenpiteisiin opintojen läpäisyn parantamiseksi ja valmistumisaikojen nopeuttamiseksi. Ympärivuotista opiskelua voidaan edistää edelleen muun muassa digitaalisia oppimisympäristöjä ja monimuoto-opetusta kehittämällä. Päätökset kolmannen lukukauden käyttöön ottamisesta kuuluvat kunkin yliopiston omaan autonomiaan.

Maisterikoulutuksen vähentäminen on karhunpalvelus suomalaiselle osaamiselle
Maisterikoulutuksen vähentäminen on lyhytnäköinen ratkaisu opiskeluaikojen lyhentämistä ja työurien pidentämistä tavoiteltaessa. On kyseenalaista, kykeneekö opiskelija saavuttamaan vaativaa oman alansa erikoisosaamista kandidaatin tutkinnon aikana ja siirtymään sen jälkeen kitkatta työelämään. Korkeatasoisen opettajankoulutuksen on katsottu olevan kiitetyn suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Sitä ei tule vaarantaa opettajien koulutustasoa ja kelpoisuusvaatimuksia madaltamalla. Mahdollisia kustannussäästöjä maisterikoulutuksen vähentämisellä voidaan saavuttaa aikaisintaan vuodesta 2020 alkaen, kun opintonsa jo aloittaneet opiskelijat valmistuvat.

 

Lisätietoja:
– Puheenjohtaja Kalervo Väänänen (kalervo.vaananen@utu.fi; 040 701 1303)
– Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (leena.wahlfors@unifi.fi; 050 522 9421)
– Asiantuntija Marko Niemi (marko.niemi@unifi.fi; 050 370 7560)

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...