Hyppää sisältöön

Suomi tarvitsee korkeatasoista tutkimusta ja osaamisen kiertovoimaa

 | Tiedotteet

Unifin puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle on valittu rehtori Jukka Kola

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry valitsi uuden hallituksen kaudelle 2022 – 2023. Unifin puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston rehtori Jukka Kola. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Sari Lindblom Helsingin yliopistosta, rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta, rehtori Jouko Niinimäki Oulun yliopistosta sekä rehtori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

Tutkimus on hyvinvoinnin ja kasvun perusta

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan päätöksenteossa, hyvinvoinnin edistämisessä ja globaalien ongelmien ratkaisemisessa enemmän kuin koskaan. Myös Suomen kilpailukyky ja tuottavuuden kasvu perustuu tutkimukselle, innovaatioille ja koulutukselle. Tuore Tieteen tila -raportti kuvaa, että Suomen yliopistoissa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista, ja myös tutkijoidemme kyky kotiuttaa EU-rahoitusta on hyvä. Suomen yliopistojen tulee jatkossakin menestyä globaalissa, kiihtyvässä kilpailussa.

  • Korkeatasoista tutkimusta ja tieteidenvälistä yhteistyötä tarvitaan, jotta isoja haasteita voidaan ratkaista. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen tiede-, TKI-, korkeakoulutus- ja sivistyspolitiikka on ehdoton edellytys, että Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia voidaan lisätä, toteaa Unifin tuleva puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Laadukas yliopistokoulutus tukee työelämän uudistumista ja houkuttaa osaajia

Opetus Suomen yliopistoissa ja koko koulutusjärjestelmämme perustuu tutkimukseen. Uudet työpaikat edellyttävät entistä syvällisempää ja monipuolisempaa osaamista, ja yliopistoista valmistuvat asiantuntijat ovat oman alansa edelläkävijöitä. Syksyllä julkaistun palaute- ja uraseurantatutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat yliopistotutkintoja ja koulutuksen työelämävastaavuus koetaan hyväksi.

  • Suomen yliopistot toimivat monipaikkaisesti ympäri Suomen ja pystyvät verkostona lisäämään ajasta ja paikasta riippumatonta opetustarjontaa ja laadukkaita jatkuvan oppimisen palveluja, kuvaa Unifin puheenjohtaja 2020 – 2021, rehtori Keijo Hämäläinen.

Yliopistot ja korkeakoulut ovat myös varmin vetovoimakanava kansainvälisten, lahjakkaiden opiskelijoiden ja osaajien houkuttelemiseen. Huipputason tutkijat, opiskelijat ja tutkimusintensiiviset yritykset hakeutuvat sinne, missä on korkeatasoisimmat tutkimusryhmät ja parhaat edellytykset tehdä tutkimusta. On tärkeää luoda vakaat ja valoisat ura- ja rahoitusnäkymät, jotta voimme myös pitää lahjakkaat tutkijat. Veto- ja pitovoiman lisäksi Suomen on huolehdittava osaajien kiertovoimasta, jolloin voimme rakentaa laajoja ja kestäviä verkostoja. Avainasemassa on tutkimuksen korkea ja tunnettu laatu. Osaaminen houkuttaa osaamista.

Unifilla tärkeä rooli tiede- ja koulutuspolitiikan uudistumisessa

Tuleva puheenjohtaja Jukka Kola pitää tärkeänä, että Suomen tiede- ja korkeakoulupolitiikka on proaktiivista ja sitä tehdään osana koulutuksen ja tutkimuksen globaalia kenttää. Eurooppalainen tutkimusalue ja uusi yliopistostrategia sekä eurooppalaiset yliopistot muovaavat toimintaympäristöämme. Unifin toimilla on tärkeä rooli tiede- ja korkeakoulupolitiikan edistämisessä. Rehtori Kola haluaa myös kiittää koko rehtorikunnan puolesta vuosien 2020 – 2021 puheenjohtajaa, rehtori Keijo Hämäläistä:

  • Keijo Hämäläisen huipputason asiantuntemus ja aktiivinen toiminta on vahvistanut yliopistojen yhtenäisyyttä ja yhteistä ääntä. Poikkeuksellisina aikoina sillä on ollut mittaamaton arvo. Yhdessä pystymme näkemään kauemmaksi.


Lisätietoja:
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Rehtori Jukka Kola, Turun yliopisto, p. 029 450 5050, rehtori@utu.fi

Rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto, p. 040 6800 215, keijo.hamalainen@jyu.fi

Toiminnanjohtaja Tanja Risikko, p. 040 1952037, tanja.risikko@unifi.fi

Kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopisto

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Akava, Arene ja Unifi vaativat koulutuksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmaa hallitusohjelmaan

Tiedote 2.2.2023 kello 8.30 Akava, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi esittävät uuden, koulutuksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman kirjaamista seuraavan...

 | Tiedotteet

Pääpuolueet yliopistojen ja Unifin vaalipaneelissa 8.2. klo 16-17.30

Kaikki suomalaiset yliopistot ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry järjestävät Miljardikuopasta uuteen nousuun – yliopistojen suuren vaalikeskustelun pääpuolueille keskiviikkona 8.2.2023 klo...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää liiketoiminnan kestävään uudistamiseen ja innovaatioiden lisäämiseen. Näin toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI...