Hyppää sisältöön

Tutkimuksen arvioinnin on oltava samaan aikaan kriittistä ja objektiivista

 | Tiedotteet

Tutkimuksen tuen ja hallinnon TUHA-verkoston sekä UNIFIn järjestämässä seminaarissa 21.4.2016 tarkasteltiin monesta tulokulmasta tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pohdittiin erilaisia tapoja toteuttaa koordinoidummin sirpaloitunutta kansallisella tasolla ja yliopistoissa tehtävää tutkimuksen laadunarviointia. 

Tilaisuuden pääesiintyjä Dr Gemma Derrick Lancasterin yliopistosta Iso-Britanniasta kertoi täydelle salille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimisesta osana Iso-Britanniassa keskitetysti toteutettavaa Research Excellence Framework -prosessia. Tärkeänä elementtinä piirtyi esiin Derrickin kehotus pitää arviointien lähtökohtana yliopistojen autonomisuutta ja tieteentekijöiden vertaisarvioinnin kunnioittamista.

Derrickin puheenvuoroa kommentoi Anssi Mälkki Suomen Akatemiasta. Mälkki kuvasi Akatemiassa valmisteltavia mekanismeja tutkimuksen vaikuttavuuden tunnistamiseksi ja osoittamiseksi. Aamupäivän alustusosuuden kiteytti Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen.

Iltapäivän työpajoissa pohdittiin vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kansallista tutkimuksenarviointia ja syvennyttiin tarkemmin yliopistojen vaikuttavuuteen. Lisäksi työpajaosuudessa haettiin kehitysideoita tutkimuksen alueen yhteisiin sähköisiin palveluihin käsittelemällä tarkemmin muun muassa tutkimusinfrastruktuuripalveluja, MyData-konseptia ja valtakunnallista tutkimustietopalvelua. Aktiivisella keskustelulla kerättiin verkoston näkemyksiä ja ideoita tulevaisuuden kehittämistyöhön.

TUHA-verkosto, Suomen Akatemia ja UNIFI ottavat kopin seminaarissa selkeästi esiin tulleesta yhteisestä tarpeesta luoda toimintamalli, jolla yliopistojen tutkimuksen arviointeja voitaisiin toteuttaa siten, että eri yliopistojen arvioinnit olisivat tasalaatuisia ja tulokset nykyistä yhteismitallisempia. Arvioinneissa tulisi myös hyödyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia tausta-aineistoja, esimerkiksi yliopistojen vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoimia tietoja. Lisäksi arvioinnin materiaalina voitaisiin hyödyntää Suomen Akatemian hakemusarvioinnin kautta kertyvää aineistoa yliopistojen tutkimuksen tasosta.

TUHA-verkoston ja UNIFIn puolesta.

Laura Himanen
Asiantuntija, Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimuksen arviointien kehittäminen ja vertailu sekä bibliometriikka -työryhmän vetäjä, Tutkimuksen tuen ja hallinnon TUHA-verkosto

Leena Wahlfors
Toiminnanjohtaja
Suomen yliopistot UNIFI ry

 

TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä. Suomen yliopistot UNIFI ry:n tavoitteena on edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä vahvistaa yliopistojen asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. UNIFIn jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot.

Seminaarin järjestivät Tutkimuksen tuen ja hallinnon TUHA-verkosto ja Suomen yliopistot UNIFI ry Helsingin yliopiston Minervatorilla 21.4.2016 ja seminaarin aamupäivän videotallenne on nähtävissä TUHA-verkoston sivuilla. https://confluence.csc.fi/display/tutki/TUHA-verkoston+seminaari+21.4.2016

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Unifi esittää huolensa iranilaisten opiskelijoiden ja yliopistohenkilöstön tilanteesta

Iranin poikkeuksellisen laajat mielenosoitukset ovat jatkuneet useita viikkoja. Protestit alkoivat levitä Iranissa syyskuun 16. päivä sen jälkeen, kun 22-vuotias opiskelija, iranilainen...

 | Tiedotteet

Kutsu keskustelutilaisuuteen: Korkeakoulujen ja pk-yritysten TKI-toiminta – Mistä avaimet vaikuttavampaan yhteistyöhön?  

Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 + Verkkolähetys tiistai 13.12.2022 klo 14.00–16.00  Korkeakoulujen ja pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö on...

 | Tiedotteet

Unifin hallitusohjelmatavoitteet: Suomen suunta kääntyy osaamisella. Sijoitus yliopistoihin on sijoitus hyvän kierteeseen

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: Suomi tarvitsee uutta osaamista ja lisää korkeasti koulutettuja osaajia. Koulutustason nosto,...