Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 – vastuullisuus, viisaus ja rohkeus

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Arenen ja UNIFIn tiedote 24.10.2017

KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030  –  VASTUULLISUUS, VIISAUS JA ROHKEUS

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry kiittävät opetus- ja kulttuuriministeriötä tänään julkistetusta Suomi 100+ Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi -visiosta.

Arene ja UNIFI julkaisivat viime vuoden aikana omat tulevaisuuslinjauksensa, joiden myötä toivoivat ministeriön laativan yli hallituskausien ulottuvan koko tutkimus- ja korkeakoulusektorin kattavan linjauksen. Nyt julkaistu visio on vastaus tähän toiveeseen.

Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ visio korostaa erinomaisella tavalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskeistä merkitystä vahvoina ja rohkeina korkeakoulutuksen, oppimisen ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uudistajina. Suomalaisten hyvinvointi ja yhteiskuntamme kansainvälinen kilpailukyky on entistä enemmän riippuvainen korkeasta osaamisesta ja uudesta tiedosta. Visiossa tunnistetaan korkeakoulut eettisinä ja rohkeina uudistajina, jotka kykenevät hyödyntämään yhteiskunnalliset muutosvoimat ja muuttamaan globaalit haasteet ratkaisuiksi – niin yksilötasolla kuin koko yhteiskunnassa.

Korkeakoulut ovat sitoutuneet entistä vaikuttavampaan toimintaan sekä uudistamaan yhteistyössä ministeriön kanssa korkeakoulujen ohjaus- ja resursointimenettelyjä siten, että ne tarjoavat nykyistä moninaisempia toimintamahdollisuuksia.

UNIFI ja Arene pitävät tärkeänä, että vision mukaisesti korkeakoulut muodostavat oppimis-, tutkimus-. ja innovaatioverkoston, jossa ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on tasavertainen asema, mutta selkeät toisiaan täydentävät ja yhteistyöhön kannustavat profiilit.

”On tärkeää, että Suomessa kyetään yli hallituskausien ulottuvaan tarkasteluun ja ohjaukseen koulutus, tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Vision merkitys testataan myös seuraavan hallituskauden alkaessa ja aikana. Osaamisen ja työelämän haasteet ovat ehkä nyt mittaluokkaa suuremmat kuin muutama vuosikymmen sitten. Tässä kehityksessä ammatillisesti profiloituneella korkeakouluosaamisella ja uudenlaisella innovaatiotoiminnalla on keskeinen merkitys” tiivistää Arenen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

”Vision linjaukset edistävät sitä, että tieteellisen tiedon ja osaamisen turvin Suomella on jatkossakin kyky osallistua globaalien ongelmien ratkaisuun sekä luoda ihmisiä ja yhteiskuntia hyödyttäviä teknologisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita. Näilläkin tärkeillä valinnoilla varmistetaan, että Suomi ei jää kehityksessä sivustakatsojan rooliin”, toteaa UNIFIn puheenjohtaja, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Ministeriön visiossa keskiöön on nostettu tieteen, TKI-toiminnan ja koulutuksen avoimuus, opiskelijat, elinikäinen oppiminen ja henkilöstön hyvinvointi. Nämä elementit luovat hyvät eväät Suomelle 2030 luvulle.

 

puheenjohtaja Jouko Niinimäki, Suomen yliopistot UNIFI ry, puh. 0294 484071
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry, puh. 050 522 9421

puheenjohtaja Tapio Varmola, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, puh. 040 830 4100
toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, puh. 0400 293 545

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...