Hyppää sisältöön

UNIFIn uuden palauteryhmän työ on käynnistynyt – katso, mitä ryhmän tehtäviin kuuluu ja ketkä ovat mukana!

 | Uutisjutut

Mikä palauteryhmä on?

Kyseessä on yliopistojen yhteisten palautejärjestelmien kehittämiseen tarkoitettu foorumi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI teki ryhmän asettamisesta periaatepäätöksen lokakuussa 2017.

Mitä palauteryhmä tekee?

Ryhmä koordinoi Kandipalaute- ja uraseurantakyselyjä sekä kehittää niitä koskevan tiedonkeruun raportointia ja infrastruktuuria. Lisäksi se tukee yliopistoja kyselyjen hyödyntämisessä. Koska ryhmän tehtäviin kuuluu yhteisten palautejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen, se voi ottaa käsiteltäväkseen myös niihin liittyviä uusia avauksia.

Miksi ryhmä perustettiin?

Päätöksen taustalla on pitkäaikainen keskustelu, jota UNIFIssa on käyty palautemekanismien kirjosta ja niiden mahdollisista päällekkäisyyksistä. Tulevaisuuden kannalta nähtiin tärkeäksi, että mekanismeja tarkastellaan kokonaisuutena ja systemaattisesti, ei vain yksittäisten kyselyjen näkökulmasta. Palautetiedossa on paljon potentiaalia, jota voidaan hyödyntää niin koulutuksen kehittämisessä kuin yliopistojen johtamisessakin.

Keitä ryhmään kuuluu?

Palauteryhmässä on mukana kolme yliopistojen koulutuksesta vastaavaa vararehtoria, Suomen ylioppilaskuntien liiton edustaja sekä edustajat Kandipalaute- ja Aarresaari-verkostoista. Ryhmään kuuluvat:

Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom (puheenjohtaja)
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori Markku Hutka
Tampereen teknillisen yliopiston vararehtori Petri Suomala
Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Tapio Heiskari
Kandipalaute-verkoston edustaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatupäällikkö Annikka Nurkka
Aarresaari-verkoston edustaja, Helsingin yliopiston uraohjauksen asiantuntija Eric Carver

Ryhmä voi kutsua tuekseen myös asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia. Ryhmän sihteerinä toimii UNIFIn sihteeristön edustaja.

Miten palauteryhmän työ etenee?

Ryhmä piti 2. toukokuuta ensimmäisen kokouksensa, jossa keskusteltiin muun muassa kandipalautteen tulosten kehityksestä. Seuraava kokous järjestetään elokuun lopulla, jolloin keskustelua jatketaan kandipalautteen ja uraseurannan kehittämisestä. Konkreettisten askelmerkkien valmistelua tälle työlle jatketaan syksyn 2018 aikana. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Uutisjutut

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden tulosten julkistustilaisuus lähenee

Kandipalaute- ja uraseurantakyselyiden analysointi- ja raportointihankkeen tulosten julkistustilaisuus järjestetään perjantaina 15.10.21 klo 14-15.30 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään kyselyiden aineistoista vuosilta 2018-2020 toteutetun...

 | Uutisjutut

Unifin toimisto sulkeutuu kesälomien ajaksi

Unifin toimisto hiljenee, kun sihteeristö jää kesälomalle. Palaamme tehtäviemme ääreen jälleen 9.8. Kiireelliset sähköpostit kannattaa lähettää osoitteeseen unifi@unifi.fi, jota seuraamme satunnaisesti...

 | Uutisjutut

Viisi tavoitetta tki-rahoituksen tulevaisuudelle

Pääministeri Sanna Marinin kokoon kutsuman parlamentaarisen TKI-ryhmän työ on käynnistymässä. Tavoitteena on saada aikaiseksi yli hallituskausien ulottuva sitoutuminen tutkimus-, kehittämis- ja...