Hyppää sisältöön

UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle

 | Tiedotteet, Uutisjutut

 

Suomen yliopistot UNIFI ry:n viestit Sipilän hallitukselle

UNIFI haluaa, että

  • Suomi on maailman johtavia tietointensiivisiä osaamisyhteiskuntia.
  • Suomi on maa, joka tunnetaan sivistyksestä, osaamisesta ja korkeimpaan osaamiseen perustuvista innovaatioista.
  • tutkimus-, koulutus- ja innovaatiosektorin sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen ansiosta Suomi on uudistuva ja hyvinvoiva yhteiskunta, joka houkuttelee yrittämään ja investoimaan.
  • Suomi on maailman paras paikka oppia.
  • suomalainen tutkimus muuttaa maailmaa.

Tämä edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä investoimista tutkimukseen ja koulutukseen:

1. Yliopistot kannattavat pääomittamista.

Suomen yliopistot UNIFI ry pitää tärkeänä, että pääomittamishanke etenee. Pääomittaminen vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja edellytyksiä parantaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua valitsemiensa profiilien mukaisesti. Pääomittaminen ei korvaa vakaata perusrahoitusta, mutta uutena rahoitusmuotona se on tärkeä lisä, jonka avulla yliopistot voivat tutkimuksen vahvuusalueillaan päästä kansainväliseen kärkeen. Tätä kautta myös yliopistojen edellytykset saada kansainvälistä tutkimusrahoitusta paranevat. Yliopistojen toimintaedellytysten turvaaminen on kansakuntamme hyvinvoinnin ja kestävän kasvun keskeisin menestystekijä.

Ollakseen vaikuttavaa lisärahoituksen on oltava merkittävää, suuruudeltaan vähintään 1 miljardi euroa. Pääomittamisen tulee kohdella kaikkia maamme yliopistoja ja sitä kautta tutkimus- ja koulutusaloja tasapuolisesti. Pääomittaminen on mahdollista toteuttaa joko siirtämällä valtion osakekantaa tai muuta pääomaa yliopistojen käyttöön.

2. Yliopistoissa tehtävän tutkimuksen on oltava suunnitelmallisesti ja kattavasti resursoitua.

Yliopistojen tutkimusvoimavarojen tulee vastata tavoiteltua tutkimustoiminnan laatua ja laajuutta. Resursseja tulee kohdistaa sekä parhaille tutkimusyksiköille ja -ryhmille että nouseville tutkimusaloille ja lupaaville tutkijoille. Korkealaatuinen, pitkäjänteinen, vertaisarvioitu tutkimus luo tietoa ja osaamista ja antaa edellytykset monipuolisten innovatiivisten ekosysteemien synnylle.

UNIFI edellyttää, että Suomen Akatemialle kohdennettavaa tutkimuksen tutkijalähtöistä perusrahoitusta kasvatetaan nykyisestä 50 miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 2018–2021.

3. Suunniteltu lippulaivarahoitus vahvistaa Suomen kansallista kilpailukykyä mutta edellyttää vahvaa tutkimuksellista panosta.

UNIFI katsoo, että mikäli Suomeen luodaan uusi kansallinen rahoitusinstrumentti maan innovaatioekosysteemin vahvistamiseksi (ns. lippulaivarahoitus), tulee rahoitusohjelman ytimessä olla korkealaatuinen, pitkäjänteinen, vertaisarvioitu tutkimus.  Korkeatasoisen tutkimuksen avulla on mahdollista ratkoa monitieteisesti ohjelmaan valittavien suurien teemakokonaisuuksien ongelmia. Tutkimuksen korkeatasoisuus ei ole vain itsetarkoitus vaan myös perusedellytys sille, että lippulaivainstrumentin kautta rahoitettavat hankkeet tuottavat Suomelle kestävää kasvua. Rahoitusohjelman ytimen ympärille on tarkoituksenmukaista kerätä tutkimuksen tekoon tarvittava osaaminen (esimerkiksi big datan hallinta) ja tutkimusinfrastruktuurit. Ohjelman uloimman kerroksen muodostaa vaikuttavuuskerros innovaatioalustoineen ja -ekosysteemeineen. Monenkeskisellä yhteistyöllä sekä eri toimijoiden yhteishankkeilla tulee olla sijansa rahoituksessa. Keskeistä on vuorovaikutus monitieteisten tutkijayhteisöjen sisällä, tutkijayhteisöjen välillä sekä tutkijayhteisöjen ja muiden toimijoiden, kuten elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin sekä päätöksenteon, välillä.

4. Rahoitusmekanismeja tulee kehittää siten, että ne vahvistavat yliopistojen edellytyksiä kehittää toimintojaan valitsemansa strategian ja profiilien mukaisesti.

Yliopistolakiuudistuksen yhtenä tavoitteena oli luopua yksityiskohtaisesta hankerahoituksesta ja painottaa strategista rahoitusta, mikä yliopistojen kannalta oli tervetullutta. Rahoitusohjauksessa on kuitenkin viime vuosina siirrytty takaisin hankerahoituksen suuntaan, kun valtioneuvoston taholta on luotu perusrahoituksen tasoa korjaavia uusia rahoitusinstrumentteja, esimerkkinä kärkihankerahoitus ja Suomen Akatemian profilaatiorahoitus. Uudet hanketyyppiset instrumentit kuluttavat paljon resursseja sekä rahoituksen hakijoilta, että rahoittajilta. Tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena aikana, jolloin kaikessa toiminnassa tulisi pyrkiä mahdollisimman optimaaliseen kustannustehokkuuteen. UNIFI ei vastusta rahoitusmekanismeihin liittyviä arviointeja, mutta toivoo, että ne aiempaa paremmin palvelisivat kunkin yliopiston itsensä valitseman strategian toteuttamista.

 

Helsingissä 17. maaliskuuta 2017

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf

 

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja Jouko Niinimäki, jouko.niinimaki@oulu.fi, puh. 046 921 5820
toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, leena.wahlfors@unifi.fi, puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pääpuolueet yliopistojen ja Unifin vaalipaneelissa 8.2. klo 16-17.30

Kaikki suomalaiset yliopistot ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry järjestävät Miljardikuopasta uuteen nousuun – yliopistojen suuren vaalikeskustelun pääpuolueille keskiviikkona 8.2.2023 klo...

 | Tiedotteet

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä tarvitaan lisää liiketoiminnan kestävään uudistamiseen ja innovaatioiden lisäämiseen. Näin toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI...

 | Tiedotteet

Unifi rekrytoi: Näköalapaikka tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijalle

Haemme tulevaisuuden näkijää ja tekijää. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on yliopistojen yhteinen ääni. Unifin jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot ja...