Hyppää sisältöön

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus on julkaistu

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi.

Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille.

Väitöskirjaprosessiin liittyvät käytännöt vaihtelevat yliopistoittain ja tieteenaloittain. Suositukseen on pyritty kirjaamaan tutkimuseettisestä näkökulmasta suositeltavimmat vaihtoehdot. Suosituksen pohjalta yliopistot voivat harkintansa mukaan arvioida, miten väitöskirjaprosessiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset on yliopistojen omissa ohjeistoissa määritelty. Kyse on keskeisestä osasta tutkimuksen laadunvarmistusta yliopistoissa.

Kaikki Suomen yliopistot ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK) -ohjetta. Väitöskirja on tieteellinen tutkimus ja opinnäyte, jonka tekijän on syytä hallita hyvän tieteellisen käytännön periaatteet sekä tunnistaa sen loukkaukset. Kyse on paitsi väitöskirjatutkimuksen argumentoinnin ja tutkimustulosten luotettavuudesta myös ennen muuta tutkijan rehellisyydestä ja yliopiston uskottavuudesta.

Suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansleri emerita Krista Varantola ja muina jäseninä pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof (TENK), vt. pääsihteeri Iina Kohonen (TENK), yliopistonlehtori Erika Löfström (Helsingin yliopisto), professori, tutkijakoulun johtaja Pirjo Nuutila (Turun yliopisto) ja toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (UNIFI). Työryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Heikki Eilo (Tampereen yliopisto / yliopistopalvelut).

Suositus on osa TENKin yhdessä tiedeyhteisön kanssa laatimaa tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta. Suositus julkaistaan TENKin verkkosivuilla myös englanniksi.

Lisätietoja:
pääsihteeri
Sanna Kaisa Spoof
puh. 09 228 69 234

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Unifi esittää huolensa iranilaisten opiskelijoiden ja yliopistohenkilöstön tilanteesta

Iranin poikkeuksellisen laajat mielenosoitukset ovat jatkuneet useita viikkoja. Protestit alkoivat levitä Iranissa syyskuun 16. päivä sen jälkeen, kun 22-vuotias opiskelija, iranilainen...

 | Tiedotteet

Kutsu keskustelutilaisuuteen: Korkeakoulujen ja pk-yritysten TKI-toiminta – Mistä avaimet vaikuttavampaan yhteistyöhön?  

Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 + Verkkolähetys tiistai 13.12.2022 klo 14.00–16.00  Korkeakoulujen ja pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö on...

 | Tiedotteet

Unifin hallitusohjelmatavoitteet: Suomen suunta kääntyy osaamisella. Sijoitus yliopistoihin on sijoitus hyvän kierteeseen

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: Suomi tarvitsee uutta osaamista ja lisää korkeasti koulutettuja osaajia. Koulutustason nosto,...