Hyppää sisältöön

Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus on julkaistu

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi.

Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille.

Väitöskirjaprosessiin liittyvät käytännöt vaihtelevat yliopistoittain ja tieteenaloittain. Suositukseen on pyritty kirjaamaan tutkimuseettisestä näkökulmasta suositeltavimmat vaihtoehdot. Suosituksen pohjalta yliopistot voivat harkintansa mukaan arvioida, miten väitöskirjaprosessiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset on yliopistojen omissa ohjeistoissa määritelty. Kyse on keskeisestä osasta tutkimuksen laadunvarmistusta yliopistoissa.

Kaikki Suomen yliopistot ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK) -ohjetta. Väitöskirja on tieteellinen tutkimus ja opinnäyte, jonka tekijän on syytä hallita hyvän tieteellisen käytännön periaatteet sekä tunnistaa sen loukkaukset. Kyse on paitsi väitöskirjatutkimuksen argumentoinnin ja tutkimustulosten luotettavuudesta myös ennen muuta tutkijan rehellisyydestä ja yliopiston uskottavuudesta.

Suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansleri emerita Krista Varantola ja muina jäseninä pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof (TENK), vt. pääsihteeri Iina Kohonen (TENK), yliopistonlehtori Erika Löfström (Helsingin yliopisto), professori, tutkijakoulun johtaja Pirjo Nuutila (Turun yliopisto) ja toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (UNIFI). Työryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Heikki Eilo (Tampereen yliopisto / yliopistopalvelut).

Suositus on osa TENKin yhdessä tiedeyhteisön kanssa laatimaa tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta. Suositus julkaistaan TENKin verkkosivuilla myös englanniksi.

Lisätietoja:
pääsihteeri
Sanna Kaisa Spoof
puh. 09 228 69 234

 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Tiukka viesti tulevalle hallitukselle: Koulutustason nosto ei onnistu ilman riittävää rahoitusta

Puolueet ovat luvanneet olla leikkaamatta koulutuksesta. Tämä on hyvä alku, mutta se ei vielä riitä koulutustason nostamiseksi. Kaikki osaaja- ja työvoimantarve-ennakoinnit...

 | Tiedotteet

Suomi menestyy vain panostamalla kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen

Korkeatasoinen tutkimus ja osaaminen ja niistä syntyvät uudet innovaatiot ovat perusta Suomen kestävälle talouskasvulle, kansainväliselle kilpailukyvylle sekä hyvinvoinnille. Tutkimuksella ja osaamisella...

 | Tiedotteet

VTM Saara Harjula Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu VTM Saara Harjula. Hän siirtyy Unifiin 1.4.2023 alkaen Helsingin yliopiston...