Varhaiskasvatukseen tarvitaan eri ammattien toisiaan täydentäviä profiileja

 | Tiedotteet

Varhaiskasvatuksen laadukkaasta toteuttamisesta on yhteinen huoli Suomessa. Varhaiskasvatuksen laadukkaaseen, moniammatilliseen toimintaan tarvitaan eri alojen osaajia. Opetustehtäviin suuntautuneet varhaiskasvatuksen opettajat sekä perhetyöhön suuntautuneet varhaiskasvatuksen sosionomit täydentävät osaamisellaan toisiaan. Molemmille on työmarkkinoilla tarve.

Varhaiskasvatusalan resurssipulaa ratkottaessa onkin otettava huomioon näiden eri ammattiryhmien erilaiset, selkeät profiilit. Niitä ei pidä sekoittaa. Tällöin korkeakoulukenttä pystyy parhaiten vastaamaan yhdessä osaajatarpeeseen sekä kasvatustieteellisen että sosiaalitieteiden koulutusaloilla toisiaan täydentäen. Osaajatarve ei ratkea taskusta toiseen siirtämällä.

Unifi pitää tärkeänä, että kasvavaan osaajatarpeeseen lisätään koulutusta. Monimuotokoulutuksena käynnistynyt varhaiskasvatuksen kandien 1000+ -koulutusväylä on osoittautunut toimivaksi ja vetovoimaiseksi. Sen ja muiden vastaavien nopeiden toteutusten avulla saadaan nopeimmin lisättyä osaajien määrää työmarkkinoilla. Yliopistokentällä on valmius omalta osaltaan lisätä varhaiskasvatuksen kandien koulutusta tarkoituksenmukaisten lisäresurssien avulla.

Isoon osaajatarpeeseen tarvitaan monipuolisesti tekijöitä.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Unifi, p. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...

 | Tiedotteet

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne...