Yliopistot eivät lepää laakereillaan

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote 26.5.2016

Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti.

Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua.  Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa hankkeissa on vararehtorivetoisesti tuotettu suosituksia pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteiksi. Rakenteellinen kehittäminen etenee kaikissa yliopistoissa hankkeiden tulosten viitoittamana ja osana yliopistojen omaa strategiatyötä.

Yliopistoissa useilla aloilla on siirrytty laaja-alaisiin kandiohjelmiin ja erikoistuneisiin, yhä enenevässä määrin kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Käynnissä on myös yhteisiä maisteriopintoja. Lisäksi on sovittu työnjaosta mm. kieliaineissa. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehdään paitsi hallinto- ja tukipalveluihin, myös koulutukseen liittyvää yhteistyötä. Viimeisimpänä voidaan mainita kieltenopetuksen yhteistyön korkeakoulujen välillä mahdollistava lakimuutos. Eri yliopistoissa ja valtakunnallisena yhteistyönä käynnissä olevaa opiskelijavalintojen uudistamista voi pitää merkittävänä sekä opiskelijoita, yliopistoja että yhteiskuntaa palvelevana mahdollisuutena.  Uudistus nopeuttaa opiskelijoiden opintojen aloittamista ja siirtymistä työelämään. Yhteistyö työelämän kanssa on Sivistystyönantajien selvityksen mukaan tiivistä ja monipuolista yliopistoissa, mutta sitä tulee vielä syventää.

Yliopistojen sisällä laitos- ja tiedekuntarakenteita uudistetaan sekä hallinto- ja tukipalveluita järjestetään uudelleen. Rakenteiden muuttaminen on edellytys sisällölliseen ja toimintakulttuurien uudistumiseen.   Rakenteiden uudistaminen vapauttaa myös operatiivisia resursseja strategiseen käyttöön.

Yliopistot katsovat optimistisesti tulevaisuuteen ja haluavat olla rakentamassa Suomea, jonka kestävä kasvu ja hyvinvointi ovat tulevaisuudessa jopa nykyistä enemmän riippuvaisia korkeimmasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Lisätietoja,
Leena Wahlfors                                       Teemu Hassinen
Toiminnanjohtaja                                    Toimitusjohtaja
Suomen Yliopistot UNIFI ry                   Sivistystyönantajat
Puhelin: 050-522 9421                              p. 050 5627004

leena.wahlfors@unifi.fi      teemu.hassinen@sivistystyonantajat.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...