Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Tiedote
15.9.2016

Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut.

Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen kustannusten nousun tasolla. Indeksiä on kuitenkin leikattu useana vuonna. Ohjaus rahoituksen kautta on edelleen voimakasta. Tässä mielessä voi aiheellisesti kysyä, missä määrin uudistus on lisännyt yliopistojen autonomiaa. Leikkaukset ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet, lakiuudistukseen liittymättömät tekijät heijastuvat vääjäämättä näkemyksiin uudistuksen onnistumisesta.

Yliopistot ovat hyödyntäneet lakiuudistuksen suomat mahdollisuudet ja kehittäneet aktiivisesti toimintaansa ja rakenteitaan viime vuosina. Yliopistot ovat sitoutuneet omalta osaltaan rakentamaan entistä laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa yliopistolaitosta. Kehittämistyö on kuitenkin pitkäjänteistä, ja uudistuksen vaikutukset tullaan monilta osin näkemään pidemmällä aikavälillä, kun lakimuutosten lisäämä autonomia ja uudet johtamismallit pääsevät juurtumaan yliopistoihin.

Yliopistojen toimintaa on kehitettävä jatkossakin autonomiaa tukemalla ja pitämällä kiinni yliopistolain toteuttamisesta myös rahoituksessa.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry; puh. 050 522 9421
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen, Sivistystyönantajat; puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...

 | Tiedotteet

Kohoava kustannustaso vaikeuttaa korkeakoulujen toimintaa ensi vuonna

Korkeakoulujen rahoitus ensi vuodelle uhkaa jäädä kohoavien kustannusten vuoksi liian pieneksi. Korkealla jylläävä inflaatio lisää korkeakoulujen menoja jo nyt, eikä tilanne...