UNIFIn ja Yrittäjien yhteiset yrittäjyyssuositukset yrittäjyyden edistämiseen

 | Tiedotteet, Uutisjutut

Suomen Yliopistot UNIFI ry on tehnyt ensimmäiset yrittäjyyssuositukset yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyssuosituksilla halutaan tukea yliopistojen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan kehittymistä.

Suositukset sisältävät näkökulmia yrittäjyyden strategiseen johtamiseen, uuden yritystoiminnan edistämiseen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen sekä yrittäjämäisen toimintatavan vahvistamiseen.

  • Suomen menestyminen perustuu maailmanluokan osaamiseen ja tutkimukseen. Uudella tiedolla ja osaamisella tuotetaan kestävää kasvua ja hyvinvointia. Tässä yliopistoilla on merkittävä rooli. Jotta osaaminen ja uusin tieto saadaan hyödynnettyä, tarvitaan lisää yliopistopohjaista yrittäjyyttä, UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.
  • Yrittäjyyttä tukevien toimintojen laadun ja resurssien kohdentamisen näkökulmasta on hienoa, että yliopistot ovat tuottaneet yhteisen kehyksen yrittäjyyden edistämiseksi. Suositusten kautta on luontevaa tiivistää yhteistyötä yliopistojen ja Suomen Yrittäjien välillä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
  • Suomen kilpailukyvylle on tärkeää, että yliopistojen huippuosaaminen on hyödynnettävissä myös pienissä yrityksissä, joihin suuri osa yksityisen puolen uusista työpaikoista tänä päivän syntyy, yrittäjyyssuositukset laatineen työryhmän puheenjohtaja, koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen Suomen Yrittäjistä toteaa.

UNIFIn yrittäjyyssuositukset valmisteltiin työryhmässä, jonka jäseninä toimivat koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari Suomen ylioppilaskuntien liitosta, yliopistonlehtori Lenita Hietanen Lapin yliopistosta, asiantuntija Jarmo Kallunki UNIFI ry:stä, yliopiston opettaja Päivi Patja Jyväskylän yliopistosta, professori Timo Pihkala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, vararehtori Matti Sarén Oulun yliopistosta ja johtaja Olli Vuola Aalto-yliopistosta, koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen Suomen Yrittäjät ry:stä ja toiminnanjohtaja Leena Wahlfors UNIFI ry:stä.

Yliopistojen yrittäjyyssuositukset löydät UNIFIn verkkosivuilta https://unifi.fi/toiminta/julkaisut/

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry, leena.wahlfors@unifi.fi
Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry, mika.tuuliainen@yrittajat.fi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen...

 | Tiedotteet

Eurooppa tarvitsee huippuosaamista, tieteen vapautta ja avoimuutta

Pohjoismaisten yliopistojen rehtorit kokoontuvat Nordic University Days 2022 (NUD2022) -tapahtumaan Brysseliin 26.–27.9.2022. Yli 60 rehtoria ja yliopistojohdon edustajaa vie EU-päättäjille viestiä...

 | Tiedotteet

Isot askeleet kohti TKI-tavoitteita ovat vielä edessä 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää Marinin hallituksen vuoden 2023 budjettia siitä, että se jatkaa keväällä 2022 sovittuja toimia tutkimus-, kehittämis- ja...