Hyppää sisältöön

Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

 | Pressmeddelanden och nyheter

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska.

Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla nivåer. I programmet finns åtta åtgärder för att uppnå det här syftet.

Läs den svenska versionen av programmet här.

 

UNIFI’s Open Science and Data Action Programme was published on 28th May. The programme has now been translated into English and Swedish.

The programme is directed at the Finnish scholarly community. Its main objective is to make sure that Finland will be an Open Science trendsetter also in the future and to make openness part of the daily life of science at all levels. For reaching these goals the programme suggests eight measures.

Read the English version of the programme here.

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...