Hyppää sisältöön

Åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data finns nu också på svenska / Open Science and Data Action Programme available also in English

 | Pressmeddelanden och nyheter

UNIFIs åtgärdsprogram för öppen vetenskap och data publicerades den 28 maj. Programmet är nu översätt till svenska och engelska.

Programmet är riktat till det vetenskapliga samfundet i Finland. Dess huvudsyfte är att Finland ska vara en trendsättare för öppen vetenskap också i framtiden och att öppenhet ska vara en del av forskninges vardag på alla nivåer. I programmet finns åtta åtgärder för att uppnå det här syftet.

Läs den svenska versionen av programmet här.

 

UNIFI’s Open Science and Data Action Programme was published on 28th May. The programme has now been translated into English and Swedish.

The programme is directed at the Finnish scholarly community. Its main objective is to make sure that Finland will be an Open Science trendsetter also in the future and to make openness part of the daily life of science at all levels. For reaching these goals the programme suggests eight measures.

Read the English version of the programme here.

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella...