Hoppa till innehåll

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

 | Pressmeddelanden och nyheter

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras.

Universiteten och yrkeshögskolorna har bundit sig till ansvaret för betydande samhälleliga uppgifter, och utvecklar flexibelt sin verksamhet för att motsvara samhällets behov. För att högskolorna framgångsrikt ska kunna sköta sina uppgifter även i framtiden måste vi i fortsättningen göra större insatser för att deras grundfinansiering ska vara stabil, förutsägbar och på en tillräcklig nivå.

Vi behöver en långsiktig vetenskapspolitisk strategi samt en innovationspolitik som utöver företag och näringsliv även hållbart tjänar forskningen och högskolevärlden. Finansiering av utbildning och forskning måste ses som en investering i vår egen framgång även i framtiden.

Den forskning och de innovationer som görs nu är grogrunden för vårt välstånd och vår tillväxt för årtionden – kanske århundraden – framåt.

Finland behöver fri forskning i världsklass, den bästa möjliga tillämpade forskningen och samverkan mellan vetenskapen och samhället. En högre utbildningsnivå och utveckling finansieringen samt modeller för livslångt lärande är av central betydelse även för sysselsättningsnivån och den ekonomiska tillväxten.

Högutbildad arbetskraft, produkter med betydande mervärde samt tilltalande kompetenskluster skulle locka internationella experter, investeringar och företag till Finland i högre grad än i nuläget. Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare.


Åtgärder för en regering vars högskolepolitik har siktet mot framtiden:

  • Regeringen erbjuder Finland riktlinjer för en långsiktig utbildnings-, vetenskaps- och innovationspolitik, som baserar sig på en konsensus som sträcker sig över regeringsperioder och hållbart tjänar såväl forskningen och högskolevärlden som näringslivet.
  • Regeringen förbinder sig till att stödja att investeringarna i forskning, utveckling och innovation ska vara 4 % år 2030. Det betyder betydligt större satsningar på offentlig forsknings- och utbildningsverksamhet samt ökad finansiering för högskolor under nästa regeringsperiod. Regeringen ökar stabiliteten och förutsägbarheten för högskolornas finansiering exempelvis genom att permanent ta i bruk högskoleindexen. I nuläget har högskolornas grundfinansiering minskat under hela 2010-talet.
  • På kort sikt styr regeringen forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken med hjälp av olika finansieringsinstrument på ett sådant vis att överlappning förhindras och fokus hålls på större helheter även i fråga om konkurrensutsatt finansiering. Business Finlands och Finlands Akademis finansiering utvecklas som större och mer strategiska helheter.
  • Regeringen väljer utbildning och forskning som huvudtemat för sin ordförandeperiod i EU.

 

Undertecknare:

Finlands näringsliv EK
Bildningsarbetsgivarna

Akava
Finlands Psykologförbund
Finlands Talterapeutförbund
Akavas Specialorganisationer
Agronomförbundet
Finlands Juristförbund
Diakoniarbetarnas Förbund
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Hälsovårdarförbund
Professorsförbundet
Högskoleutbildade samhällsvetare
Forskarförbundet
Tradenomförbundet
Ingenjörsförbundet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Ekonomer
Teknikens akademiker – TEK
Finlands Farmaciförbund
Privatsektorns Chefer och Specialister YTY
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
FSF – Finlands studentkårers förbund
SAMOK – Finlands studerandekårers förbund

Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Villmanstrands tekniska universitet LUT
Uleåborgs universitet
Svenska handelshögskolan
Konstuniversitetet
Tammerfors universitet
Åbo universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Försvarshögskolan

Yrkeshögskolan Centria
Yrkeshögskolan Diakonia
Yrkeshögskolan Haaga-Helia
Humanistiska yrkeshögskolan
Tavastlands yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Jyväskylä yrkeshögskola
Sydöstra Finlands yrkeshögskola
Kajana yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Karelia
Lahtis yrkeshögskola
Lapplands yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Laurea
Yrkeshögskolan Metropolia
Uleåborgs yrkeshögskola
Polisyrkeshögskolan
Saimaa yrkeshögskola
Satakunda yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Savonia
Seinäjoki yrkeshögskola
Tammerfors yrkeshögskola
Åbo yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Forskarutbildningen förnyas: Samarbete för kvalitet och genomslagskraft

Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...