Hoppa till innehåll

Finlands universitet fryser högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Ukrainska studerande i Finland får stöd

 | Pressmeddelanden och nyheter

Onsdagen den 9 mars fattade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen beslut om den finländska högskoleutbildningens och forskningens nya riktlinjer i fråga om Ryssland och om beredningen av stöd till Ukraina. Finlands universitet följer de nya riktlinjerna och avhåller sig från allt högskole- och forskningssamarbete med ryska partnerorganisationer. Enligt riktinjerna ska nya projekt inte  inledas och existerande samarbete mellan organisationerna  avbryts tills vidare.

Våra åtgärder är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. Det är även i fortsättningen möjligt att söka sig till Finland för studier eller forskning oberoende av nationalitet.

Finland ämnar stödja Ukraina och ukrainarna även inom högskoleutbildning och forskningssamarbete. Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med högskolorna åtgärder för att stödja ukrainska studerande, anställda vid högskolorna och forskare  för att erbjuda dem som flyr kriget möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Finland stöder också Europeiska kommissionens beslut att avbryta samarbetet med ryska och belarusiska partner inom EU:s utbildnings- och forskningsprogram.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Forskarutbildningen förnyas: Samarbete för kvalitet och genomslagskraft

Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...