Hyppää sisältöön

Finlands universitet fryser högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Ukrainska studerande i Finland får stöd

 | Pressmeddelanden och nyheter

Onsdagen den 9 mars fattade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen beslut om den finländska högskoleutbildningens och forskningens nya riktlinjer i fråga om Ryssland och om beredningen av stöd till Ukraina. Finlands universitet följer de nya riktlinjerna och avhåller sig från allt högskole- och forskningssamarbete med ryska partnerorganisationer. Enligt riktinjerna ska nya projekt inte  inledas och existerande samarbete mellan organisationerna  avbryts tills vidare.

Våra åtgärder är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. Det är även i fortsättningen möjligt att söka sig till Finland för studier eller forskning oberoende av nationalitet.

Finland ämnar stödja Ukraina och ukrainarna även inom högskoleutbildning och forskningssamarbete. Undervisnings- och kulturministeriet bereder i samarbete med högskolorna åtgärder för att stödja ukrainska studerande, anställda vid högskolorna och forskare  för att erbjuda dem som flyr kriget möjligheter att studera eller arbeta i Finland.

Finland stöder också Europeiska kommissionens beslut att avbryta samarbetet med ryska och belarusiska partner inom EU:s utbildnings- och forskningsprogram.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...