Hoppa till innehåll

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

 | Pressmeddelanden och nyheter

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en 22-årig student, den iransk-kurdiska kvinnan Mahsa Jina Amini, avlidit när den iranska så kallade moralpolisen grep henne.

Demonstrationer har också anordnats vid flera iranska universitet. Reaktionerna från Irans säkerhetsstyrkor och polisstyrkor på protesterna har varit våldsamma och lett till förluster av människoliv och omfattande skador.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI fördömer all användning av våld. UNIFI uttrycker sin solidaritet med iranska studenter och universitetspersonal och stöder deras fredliga ansträngningar att leva i ett fritt och demokratiskt land som respekterar nationella och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

UNIFI understryker att de finländska universiteten är kulturellt mångfaldiga samfund, vars medlemmar måste behandlas lika oavsett nationalitet. Universiteten har åtagit sig att främja jämställdhet och jämlikhet i all sin verksamhet.

Mer information:  

Direktör Tanja Risikko, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, telefon 040 195 2037, tanja.risikko@unifi.fi 

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Forskarutbildningen förnyas: Samarbete för kvalitet och genomslagskraft

Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...