Hyppää sisältöön

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

 | Pressmeddelanden och nyheter

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en 22-årig student, den iransk-kurdiska kvinnan Mahsa Jina Amini, avlidit när den iranska så kallade moralpolisen grep henne.

Demonstrationer har också anordnats vid flera iranska universitet. Reaktionerna från Irans säkerhetsstyrkor och polisstyrkor på protesterna har varit våldsamma och lett till förluster av människoliv och omfattande skador.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI fördömer all användning av våld. UNIFI uttrycker sin solidaritet med iranska studenter och universitetspersonal och stöder deras fredliga ansträngningar att leva i ett fritt och demokratiskt land som respekterar nationella och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

UNIFI understryker att de finländska universiteten är kulturellt mångfaldiga samfund, vars medlemmar måste behandlas lika oavsett nationalitet. Universiteten har åtagit sig att främja jämställdhet och jämlikhet i all sin verksamhet.

Mer information:  

Direktör Tanja Risikko, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, telefon 040 195 2037, tanja.risikko@unifi.fi 

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella...