Hyppää sisältöön

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför sig – kom alltså ihåg att bekämpa coronaviruset

 | Pressmeddelanden och nyheter

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Universitetens och yrkeshögskolornas urvalsprov närmar sig. Största delen av universitetens prov ordnas under tiden 24.5.–11.6. och yrkeshögskolornas YH-urvalsprov under tiden 31.5.–9.6.

I vårens andra gemensamma ansökan sökte 157 800 personer till yrkeshögskolorna och universiteten, vilket är 6 100 fler än i fjol. Därmed har alltså så många som över hundra tusen sökande framför sig urvalsprov som är avgörande för deras framtid. För att de sökande ska hållas friska och urvalsproven ska lyckas behövs därför samhörighet och noggranna åtgärder för att bekämpa coronaviruset i hela samhället.

Högskolorna och studentorganisationerna* vädjar tillsammans att alla finländare ska följa de gällande coronarestriktionerna och THL:s allmänna anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Agera smart tillsammans

Även om sommaren närmar sig och restriktionerna minskar ber vi er att komma ihåg den stora grupp sökande, för vilka urvalsproven är en mycket viktig stund, konstaterar studentorganisationerna.

Genom att tillsammans agera smart och ansvarsfullt kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att de sökande i lugn och ro kan förbereda sig för proven, betonar Petri Suomala, ordförande för Unifis möten mellan prorektorer för undervisning, och Petri Lempinen, verksamhetsledare för Arene.

Även om proven avläggs under noggranna säkerhetsåtgärder behövs insatser från hela samhället för att antalet coronainfektioner ska minska under våren.

I högskolornas gemensamma ansökan söker man till utbildningar som inleds hösten 2021. Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras senast den 9 juli.

Tillsammans skapar vi #tryggaurvalsprov!

*Finlands universitetsrektorers råd UNIFI fr, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands studentkårers förbund SYL, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, Finlands Gymnasistförbund, Finlands Yrkesstuderandes förbund SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU

Mer information:

Petri Suomala
Ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI ry
tfn +358 40 591 8044

Petri Lempinen
Verksamhetsledare
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene
tfn +358 40 766 7805

Annika Nevanpää
Ordförande
Finlands studentkårers förbund SYL
tfn +358 44 906 5007

Oona Löytänen
Ordförande
Finlands studerandekårers förbund SAMOK
tfn +358 50 389 1000

Emilia Uljas
Ordförande
Finlands Gymnasistförbund
tfn +358 50 377 9700

Jutta Vihonen
Ordförande
Finlands Yrkesstuderandes förbund SAKKI
tfn 044 7530 581

Henriikka Mastokangas
Ordförande
OSKU ry
tfn +358 44 971 9014

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella...