Hoppa till innehåll

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

 | Pressmeddelanden och nyheter

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland.

I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket bekymrade över den tillspetsade samhällsdebatten, rasismen, polariseringen och de utmaningar riktade mot vårt samhälle som grundar sig på jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering.

Universiteten godkänner inte någon form av diskriminering eller rasism.

Universiteten är öppna gemenskaper med mångfald och viktiga lokomotiv i internationaliseringen i hela samhället. Vårt mål är att vara trygga och jämlika miljöer. Vi har förbundit oss att främja jämlikhet och inklusivitet samt att förebygga diskriminering i all vår verksamhet. Vi strävar efter att identifiera och eliminera praxis och strukturer som producerar och upprätthåller ojämlikhet. Universiteten undersöker rasism, relationer mellan människor och samhällstrender ur många synvinklar och hela samhället har tillgång till denna expertis.

Universiteten erkänner öppet att de är en del av den helhet som består av strukturell rasism. Enligt en färsk utredning är de etniska minoriteternas karriärutveckling vid finländska högskolor svagare än majoritetsbefolkningens. Undervisnings- och forskningspersonalens medlemmar som hör till etniska minoriteter upplever dessutom diskriminering och en icke-inkluderande arbetskultur. Universiteten måste arbeta allt mer beslutsamt för att alla studerande och anställda ska känna sig välkomna i universitetssamfundet och för att det ska vara lätt för dem att komma till Finland för att studera och arbeta. Vi måste också lyssna på de medlemmar i vår gemenskap som möter rasism och diskriminering och lära oss av deras erfarenheter. Det är viktigt att ingripa i hatretorik genom systematisk verksamhet och samarbete. Det finns mycket kvar att göra.

Vår inställning till andra människor avgör i sista hand riktningen på samhällsutvecklingen. Universiteten bygger tillsammans med det övriga samhället en bredbasig bildning som utgör grunden för ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle.

Mer information:

Unifis ordförande, rektor Jukka Kola, 029 450 5050

Unifis vikarierande verksamhetsledare Jenni Koistinen, 050 5506122

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...