Hyppää sisältöön

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

 | Pressmeddelanden och nyheter

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland.

I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket bekymrade över den tillspetsade samhällsdebatten, rasismen, polariseringen och de utmaningar riktade mot vårt samhälle som grundar sig på jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering.

Universiteten godkänner inte någon form av diskriminering eller rasism.

Universiteten är öppna gemenskaper med mångfald och viktiga lokomotiv i internationaliseringen i hela samhället. Vårt mål är att vara trygga och jämlika miljöer. Vi har förbundit oss att främja jämlikhet och inklusivitet samt att förebygga diskriminering i all vår verksamhet. Vi strävar efter att identifiera och eliminera praxis och strukturer som producerar och upprätthåller ojämlikhet. Universiteten undersöker rasism, relationer mellan människor och samhällstrender ur många synvinklar och hela samhället har tillgång till denna expertis.

Universiteten erkänner öppet att de är en del av den helhet som består av strukturell rasism. Enligt en färsk utredning är de etniska minoriteternas karriärutveckling vid finländska högskolor svagare än majoritetsbefolkningens. Undervisnings- och forskningspersonalens medlemmar som hör till etniska minoriteter upplever dessutom diskriminering och en icke-inkluderande arbetskultur. Universiteten måste arbeta allt mer beslutsamt för att alla studerande och anställda ska känna sig välkomna i universitetssamfundet och för att det ska vara lätt för dem att komma till Finland för att studera och arbeta. Vi måste också lyssna på de medlemmar i vår gemenskap som möter rasism och diskriminering och lära oss av deras erfarenheter. Det är viktigt att ingripa i hatretorik genom systematisk verksamhet och samarbete. Det finns mycket kvar att göra.

Vår inställning till andra människor avgör i sista hand riktningen på samhällsutvecklingen. Universiteten bygger tillsammans med det övriga samhället en bredbasig bildning som utgör grunden för ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle.

Mer information:

Unifis ordförande, rektor Jukka Kola, 029 450 5050

Unifis vikarierande verksamhetsledare Jenni Koistinen, 050 5506122

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten korrigerar felaktiga antagningar i den gemensamma antagningen våren 2023

På grund av ett fel i överföringen av uppgifter om förstagångssökande i tjänsten Studieinfo har en del av de icke-förstagångssökande behandlats...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...