Hyppää sisältöön

Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finska universitetsrektorers råd UNIFI rf (Unifi) uttrycker sitt stöd för Ukraina och särskilt för dess universitetssamfund. Vi håller med den finska staten och fördömer Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Våra universitet är internationella och mångkulturella gemenskaper. Universiteten ger stöd och krishjälp till sina studerande och personal. Varje universitet informerar sina studerande och personal via universitetets egna kanaler.

Universiteten i Finland har forsknings- och utbildningssamarbete samt studentutbyten med ukrainska universitet. Universiteten utreder, tillsammans med Scholars at Risk (SAR) Finland, möjligheter att erbjuda ukrainska studerande och forskare plats vid universiteten i Finland. Enligt vår information finns det för närvarande inga studerande eller personal från finska universitet i Ukraina på studentutbyte eller arbetsresa.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella...