Hoppa till innehåll

Universiteten i Finland uttrycker sitt stöd för Ukraina

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finska universitetsrektorers råd UNIFI rf (Unifi) uttrycker sitt stöd för Ukraina och särskilt för dess universitetssamfund. Vi håller med den finska staten och fördömer Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Våra universitet är internationella och mångkulturella gemenskaper. Universiteten ger stöd och krishjälp till sina studerande och personal. Varje universitet informerar sina studerande och personal via universitetets egna kanaler.

Universiteten i Finland har forsknings- och utbildningssamarbete samt studentutbyten med ukrainska universitet. Universiteten utreder, tillsammans med Scholars at Risk (SAR) Finland, möjligheter att erbjuda ukrainska studerande och forskare plats vid universiteten i Finland. Enligt vår information finns det för närvarande inga studerande eller personal från finska universitet i Ukraina på studentutbyte eller arbetsresa.

Mera information:

Finska universitetrektorers råd UNIFI rf.
Rektor Jukka Kola, ordförande, tel +358 29 450 5050
Verkställande direktör Tanja Risikko, tel +358 404 195 2037

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet....

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – ett utkast till en ny helhet av urvalsprov behandlas nu vid universiteten

I fortsättningen är det möjligt att med samma urvalsprov söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. I och med reformen...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universiteten godkänner inte diskriminering eller rasism

Det nya läsåret har inletts vid universiteten runtom i Finland. I likhet med många andra samhällsaktörer är universiteten för närvarande mycket...