Hoppa till innehåll

Hållbar tillväxt börjar gro genom kreativ forskning

Långvarig forskning förnyar samhället och näringslivet

Forskning hjälper Finland till att anpassa sig till strukturella förändringar, förverkliga den gröna övergangen och digitaliseringen samt förutse kriser såsom pandemier. Därför är det viktigt att beslitusfattare:

  • Förstår de stora fördelarna med långsiktigt och omfattande forskningsarbete för samhället
  • Finansierar modig, forskarorienterad nyfikenhetsforskning
  • Säkerställer att offentlig universitetsfinansiering utvecklas positivt, såsom i kontrolländerna

Attraktiva ekosystem lockar till sig betydande FUI-investeringar

Endast genom att skapa internationellt tillräckligt effektiva kompetenskluster kan Finland nå den globala toppen inom sina styrkeområden. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  • Prioriterar FUI-verksamhet och höjer satsningarna till internationell spetsnivå
  • Investerar i högklassiga forskningsinfrastrukturer
  • Ser till att finansieringsinstrumenten stöder samarbetet mellan forskningen och företagsverksamheten på ett månsidigt sätt

Samarbetet med universiteten garanterar regionernas livskraft

När företag, städer och lokala aktörer har nära kontakter med det akademiska samfunder får de tillgång till forskningsdata och toppexperter, vilket leder till en god spiral som ökar dragningskraften. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  • Utnyttjar forskningsdata i det regionala beslutsfattandet
  • Stöder universiteten och partner i att ta hem internationella forskningsanslag
  • Samarbetar över sektorgränserna i regionerna för att locka experter