Hyppää sisältöön

Individuell utbildning stöder jämställdhet och svarar på arbetslivets behov

Universiteten har en betydande roll som grund för utbildningssystemet

Genom att utnyttja forskningsdata och värna om kvaliteten bygger vi upp en förstklassig utbildningsväg från småbarnspedagogik till fortbildning. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  • Utarbetar en långsiktig finansieringsplan för att höja befolkningens utbildningsnivå
  • Använder metoder för att öka tillgängligheten och likabehandlingen i studierna
  • Utnyttjar forskningsbaserade data som stöd för utvecklingen av hela utbildningssystemet

Flexibla studievägar ökar utbildningens tillgänglighet

Universiteten svarar på omvälvningen av arbetet med högklassiga examina och kontinuerligt lärande, med studerandeorienterad handledning och genom att göra Finland ett modelland för flexibelt lärande. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  •  Beaktar universitetens betydande roll i förnyelsen av det kontinuerliga lärandet
  •  Reserverar resurses för utveckling av digital pedagogik och individuell handledning
  •  Stöder förverkligandet av högskolornas gemensamma Digivision 2030 långvarigt

Den allt mer internationella högskoleutbildningen är en del av Finlands framgångsstrategi

Utan experters mångsidiga rörlighet och samhällets ansträngningar som stöd för detta kan vi inte upprätthålla välfärdsstaten och skapa hållbar tillväxt. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  •  Fortsätter att göra det smidigare för experter att komma till och etablera sig i Finland
  •  Erbjuder möjlighet till personer som avlagt examen att stanna i landet permanent
  •  Förbättrar rotationen av högskoleutbildade (sysselsättning utomlands och återresa)