Hyppää sisältöön

Yksilöllistyvä koulutus tukee tasa-arvoa ja vastaa työelämän tarpeisiin

Yliopistoilla on merkittävä rooli koulutusjärjestelmän kivijalkana

Tukeutumalla tutkimustietoon ja vaalimalla laatua rakennamme ensiluokkaisen polun aina varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Laatia väestön koulutustason nostoon pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma
  • Käyttää keinoja, joilla lisätään saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta opinnoissa
  • Hyödyntää tutkittua tietoa koko koulutusjärjestelmän kehittämisen tukena

Joustavat opintopolut lisäävät koulutuksen saavutettavuutta

Yliopistot vastaavat työelämän murrokseen tasokkailla tutkinnoilla ja jatkuvalla oppimisella, opiskelijalähtöisellä ohjauksella sekä rakentamalla Suomesta joustavan oppimisen mallimaan. Siksi päättäjien on tärkeää:

  •   Huomioida yliopistojen merkittävä rooli jatkuvan oppimisen uudistuksessa
  •   Varata digipedagogiikan ja yksilöllisen ohjauksen kehittämiseen resurssit
  •   Tukea korkeakoulujen yhteisen Digivisio 2030:n toteutumista pitkäjänteisesti

Kansainvälistyvä korkeakoulutus on osa Suomen menestysstrategiaa

Ilman osaajien monipuolista liikkuvuutta ja yhteiskunnan ponnistuksia sen tukemiseksi emme voi ylläpitää hyvinvointivaltiota ja luoda kestävää kasvua. Siksi päättäjien on tärkeää:

  •   Jatkaa osaajien maahantulon ja Suomeen asettumisen sujuvoittamista
  •   Tarjota tutkinnon suorittaneille mahdollisuus jäädä maahan pysyvästi
  •   Parantaa korkeakoulutettujen kiertovoimaa (työllistymistä ulkomaille ja paluuta)