Hyppää sisältöön

Toiminta

Edistämme yliopistojen yhteistyötä ja tuomme esiin yhteisiä kantoja keskeisissä tutkimus- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Vahvistamme myös yliopistojen roolia yhteiskuntakeskustelun tärkeänä osapuolena. Näiden tavoitteiden toteutumista edistämme muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • tarjoamalla foorumin keskusteluun
  • vahvistamalla yliopistojen vuorovaikutusta, jotta parhaat käytännöt voidaan jakaa ja yliopistojen työnjakoa kehittää
  • nostamalla yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopistoille tärkeitä asioita
  • vaikuttamalla yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan sekä päätöksiin ja niiden toimeenpanoon
  • tarkkailemalla yliopistoihin vaikuttavan lainsäädännön ja päätösten seurauksia

Toteutamme myös hankkeita, joiden tarpeellisuus nousee esiin yliopistomaailmasta ja sidosryhmistämme. Hankkeita rahoitetaan paitsi yhdistyksen omilla varoilla myös muiden tahojen, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, tuella.

Jaa: