Hyppää sisältöön

Tiedotteet ja uutiset

Selaile kategorioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen…

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede…

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille…

 | Tiedotteet ja uutiset

Panostukset osaamiseen avainasemassa tulevalla EU-vaalikaudella

Unifi julkaisi huhtikuussa keskeiset viestinsä tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle. Eurooppa-päivä, jota juhlistetaan tällä viikolla, tarjoaa erinomaisen ajankohdan syventyä tarkemmin Unifin pääviesteistä…

 | Tiedotteet ja uutiset

Yhteistyö yli rajojen mahdollistaa tohtorikoulutuksen uudistamisen

Unifin hallitus asetti vuoden vaihteessa tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena on muodostaa yliopistojen yhteisesti jaetut kansalliset suositukset tohtorikoulutuksen uudistamiselle kesäkuun loppuun…

 | Tiedotteet ja uutiset

Opiskelijoiden toimeentulon leikkaukset voivat vaikeuttaa koulutustason nostoa

Unifi pitää hyvänä uutisena, että isojen säästöpaineiden keskellä hallitus piti kiinni T&K-rahoituslain mukaisesta T&K-panosten lisäyksestä, eikä leikannut korkeakoulujen rahoitusta. Kehysriihessä tehdyt opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvat päätökset kuitenkin huolettavat yliopistojen…

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-toiminnan merkitys nähtiin kehysriihessä

Hallitus sitoutui kehysriihessä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen aiemmin päätetyn mukaisesti. Rahoitusta suunnataan tulevina vuosina erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta….

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja…

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi…

 | Tiedotteet ja uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Kannanotto 9.4.2024 Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä 15.–16. huhtikuuta. Hallituksen tavoitteena on päättää kehysriihessä noin kolmen miljardin…