Hyppää sisältöön

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä yhteistyötä koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kasvattamisessa.  

EU tarjoaa ainutlaatuisen alustan yhteistyölle, jonka avulla on mahdollista yhdistää resursseja ja osaamista sekä tuottaa yhdessä sellaisia ratkaisuja, joita yksittäiset jäsenmaat tai toimijat eivät pystyisi saavuttamaan. Eurooppalainen tutkimusalue (ERA), eurooppalainen koulutusalue (EEA) ja eurooppalainen korkeakoulutusalue (EHEA) ovat EU:n pitkäaikaisia aloitteita, joiden tavoitteena on edistää jäsenmaiden koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä kehittää EU:n koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa. 

Nämä alueet pyrkivät luomaan sektoreilleen toimivan ”sisämarkkinan”, joka edistää vapaata liikkuvuutta, yhteistyötä ja korkeaa laatua. Yliopistot ovat näiden alueiden keskiössä, sillä niiden toiminnassa korostuu sekä tieteellinen tutkimus että siihen perustuva opetus. Koulutuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä ja niitä koskevien EU-aloitteiden synergioita ja koordinointia on entisestään parannettava EU-tasolla.  

– Yhteistyötä laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi on vahvistettava. Suomalaiset yliopistot ovat eturintamassa edistämässä kunnianhimoisia tavoitteita, joita EU asettaa korkeakoulutukselle. Tarvitaan tiivistä vuoropuhelua yliopistojen, EU:n ja jäsenmaiden kesken, jotta löydämme parhaat keinot mahdollistaa eurooppalaisten yliopistojen välinen yhteistyö, sanoo Unifin hallituksen jäsen, rehtori Juha-Matti Saksa

EU:n koulutuksen Erasmus+ -ohjelman resurssit ovat avainasemassa paitsi liikkuvuuden vahvistamisessa myös eurooppalaisten yliopistoallianssien kehittämisessä. Suomalaiset yliopistot ovat menestyksekkäästi mukana 12 eurooppalaisessa yliopistossa. Yliopistot ovat tiivistäneet strategista yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alueilla ja pilotoineet käytäntöjä, jotka edistävät yhtenäisempää ja houkuttelevampaa eurooppalaista korkeakoulutusta. On olennaista, että seuraavan Erasmus+ -ohjelman budjettia kasvatetaan ja eurooppalaisille yliopistoille turvataan rahoitus, joka vastaa niiden kunnianhimoisia tavoitteita ja mahdollistaa niiden toimimisen lippulaivoina.

Eurooppalaisilla yliopistoilla on potentiaali uudistaa eurooppalaista korkeakoulutusta ja vastata muuttuvan yhteiskunnan osaamistarpeisiin, vahvistaen EU:n osaamispohjaa ja korkeakoulujen globaalia kilpailukykyä. 

Tutustu Unifin EU-vaaliviesteihin:  
EU ja sen jäsenmaat menestyvät korkealla osaamisella

Lue myös:
Panostukset osaamiseen avainasemassa tulevalla EU-vaalikaudella
EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista

Lisätietoja: 
Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi puh. 0400 639 331  
Janika Luukinen, asiantuntija, Unifi, p. 050 430 4478 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...