Hyppää sisältöön

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede ja tutkimus, autonomiset yliopistot, yhdenvertainen koulutus sekä tutkittu tieto ja sen avoin saatavuus ovat vakaiden, demokraattisten ja hyvinvoivien yhteiskuntien peruskiviä

Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat EU:n perussopimuksissa suojattuja. Nämä arvot muodostavat pohjan akateemiselle vapaudelle sekä yliopistojen institutionaaliselle autonomialle. Globaalissa vertailussa akateemisen vapauden tila Euroopan unionissa on suhteellisen korkea ja vakaa. Kuitenkin viime vuosien aikana useissa EU-jäsenmaissa sekä akateeminen vapaus että institutionaalinen autonomia ovat olleet laskusuunnassa. Tutkittua tietoa myös kyseenalaistetaan uusin keinoin. Nämä arvot ja vapaudet eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niitä tulee ylläpitää ja toteutumista seurata aktiivisesti.  

Unifi painottaa, että EU:n tulee vahvistaa rooliaan mis- ja disinformaation vastaisessa toiminnassa korostamalla erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä. Yliopistot ylläpitävät kestävän ja kilpailukykyisen demokratian edellytyksiä synnyttämällä riippumatonta tieteellistä ja taiteellista tutkimusta sekä edistämällä kriittistä ajattelua. On tärkeää, että EU vahvistaa kaikessa toiminnassaan tieteen vapautta, tutkitun tiedon hyödyntämistä ja yliopistojen autonomiaa”, sanoo Unifin hallituksen jäsen, rehtori Jari Ojala. 

Unifin viestiä tukee myös vastikään julkaistu entisen Italian pääministeri Enrico Lettan raportti EU:n sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Raportissa ehdotetaan tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen sisällyttämistä EU:n viidenneksi perusvapaudeksi työntekijöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääomien liikkuvuuden rinnalle. Viides vapaus tulisi myös turvata EU:n perussopimuksessa, jotta esteistä, jotka haittaavat tiedon ja osaamisen vapaata liikkumista, päästäisiin eroon. Raportti tukee monia asioita, joita tutkimus- ja korkeakouluyhteisö on peräänkuuluttanut jo pitkään. Keskiössä ovat muun muassa tieteen ja tutkimuksen vapaus, avoimen tieteen edistäminen, tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko sekä inklusiivinen koulutus. Edellytykset näille tulee varmistaa, ja sääntelyn tulee olla koulutus-, tutkimus- ja innovaatiomyönteistä. 

Lue lisää: 

Unifin viestit kokonaisuudessaan: EU ja sen jäsenmaat menestyvät korkealla osaamisella
Pääviestit osa 1: Panostukset osaamiseen avainasemassa tulevalla EU-vaalikaudella

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi puh. 0400 639 331 
Janika Luukinen, asiantuntija, Unifi, p. 050 430 4478 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...