Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Unifi.fi verkkosivusto ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja. 

Evästeet

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Rekisteriseloste

Sidosryhmärekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§

Rekisterinpitäjä

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Eteläranta 10, 00013 Helsinki

Y-tunnus 2343785-4

unifi(at)unifi.fi

Yhteyshenkilö

Jenni Koistinen, Asiantuntija, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

jenni.koistinen@unifi.fi

Rekisterin nimi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n sidosryhmärekisteri

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteri sisältää nimiä, sähköpostiosoitteita ja organisaatiotietoja.

Henkilötietojen kerääminen

Rekisterin tiedot kertyvät henkilöiltä itseltään tai julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Keräämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen toiminnasta ja kannanotoista tiedottaminen sekä muu viestintä. Sidosryhmien jäsenille lähetetään esimerkiksi tapahtumakutsuja, uutiskirjeitä ja tiedotteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja säilytetään Microsoft Officen Sharepoint-pilvipalvelussa sekä uutiskirjeen osalta myös MailChimp-palvelussa. Palvelut saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Lisää tietoja Microsoftin ja MailChimpin sivuilla.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Siihen on pääsy yhdistyksen sihteeristöllä ja lisäksi yhdistyksen tietohallintoa hoitavalla yrityksellä.

Tietojen poistaminen

Henkilön tiedot poistetaan sidosryhmärekisteristä hänen niin pyytäessään.

Jaa: