Hyppää sisältöön

Kansainvälisyys

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan keskusteluun ja teemme yhteistyötä kansallisten rehtorien neuvostojen kanssa. Alla lisää tietoa tärkeistä verkostoistamme!

Det nordiska universitetssamarbetet (NUS)

Det nordiska universitetssamarbetet / Nordic University Association (NUS) on Pohjoismaiden yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöelin. Sen jäseniä ovat Danske Universiteter (Tanska), Finlands universitetsrektorers råd UNIFI (Suomi), Samstafsnefnd haskolastigsins (Islanti), Universitets- og hogskolerådet UHR (Norja) sekä Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF (Ruotsi).

Päätöksenteko

NUSin hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä jokaisesta kansallisesta rehtorineuvostosta, yleensä puheenjohtaja ja pääsihteeri. Färsaarten ja Grönlannin yliopistojen rehtoreilla sekä Ahvenanmaan ammattikorkeakoulun rehtorilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin tarkkailijoina. NUSilla on kiertävä 2 vuoden puheenjohtajuuskausi. Suomi toimii NUSin puheenjohtajamaana vuosina 2020-2021.

Mitkä ovat NUSin tehtävät?

  • huolehtia keskinäisestä tiedottamisesta, joka koskee korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen kehitystä Pohjoismaissa
  • edistää kansallisten rehtorineuvostojen välistä yhteistyötä Pohjoismaissa
  • edistää Pohjoismaiden yliopistojen välistä yhteistyötä (oppilaitosta, joka kuuluu johonkin kansalliseen rehtorineuvostoon nimitetään tässä yhteydessä yliopistoksi)
  • järjestää konferensseja Pohjoismaiden yliopistojen rehtoreille yleensä kahden vuoden välein
  • toimia Pohjoismaiden yliopistojen yhteisenä yhteysorganisaationa. NUS tuo esiin yliopistojen näkökulman keskusteluissa Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä muiden pohjoismaisten instituutioiden kuten NordForskin kanssa asioissa, joilla on yliopistopoliittinen luonne
  • koordinoida Pohjoismaiden rehtorineuvostojen työtä kansainvälisissä yhteyksissä, kun sitä pidetään tarkoituksenmukaisena
  • koordinoida toimintaansa Pohjoismaiden yliopistohallintoyhteistyön (NUAS) kanssa

European University Association (EUA)

Eurooppalainen yhteistyömme toteutuu pääasiassa European University Associationin (EUA) kautta. EUA on eurooppalaisten yliopistojen yhteistyöelin, joka edustaa yli 850 instituutiota 47 Euroopan maasta. Jäseniin kuuluu korkeakouluja, rehtorien neuvostoja ja korkeakouluopetusta ja -tutkimusta edistäviä järjestöjä. EUA toimii asiatuntijajärjestönä ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan keskustelufoorumina sekä edistää yliopistojen vaikuttavuutta Euroopan Unionin päätöksenteossa. EUA on perustettu vuonna 2001, jolloin Association of European Universities (CRE) ja Confederation of European Union Rectors’ Conferences yhdistyivät.

EUA on eurooppalaisten yliopistojen yhteistyöelin, joka edustaa yli 850 instituutiota 47 Euroopan maasta.

Jaa: