Hyppää sisältöön

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

 | Tiedotteet ja uutiset

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen tulisi kuitenkin näkyä suunnitelmassa vahvemmin. Unifi esittää huolensa siitä, että julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) ei esitetä lisäystä yliopistojen T&K-rahoitukseen vuosille 2025-2028.  

Laaja-alaisen työryhmän valmisteleman valtion T&K-rahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman sisällöt ja peruslinjaukset ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia, toteaa Unifi lausunnossaan. Yliopistojen T&K-rahoituksen kasvattaminen, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön lisääminen ja tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen ovat yliopistojenkin tunnistamia tarpeita, joihin panostaminen edistää T&K-investointien vaikuttavuutta. Suunnitelmassa on kuitenkin painotettava enemmän uutta luovan tutkimuksen merkitystä läpi koko T&K-järjestelmän ja huomioitava yliopistojen perusrahoituksen vahvistaminen. 

Aitoja innovaatioita synnyttävä uutta luova tutkimus tarvitsee lisäresursseja 

JTS:ssä T&K-rahoitukselle esitetyt painopisteet eivät vastaa yhdeltä keskeiseltä osalta valtion T&K-rahoituksen käytön monivuotista suunnitelmaa: yliopistojen suoraan T&K-toimintaan ei esitetä rahoitusta. Unifi esittää, että T&K-lisärahoitusta kohdennetaan kehyskaudella myös yliopistojen tutkimustoiminnan perusrahoituksen vahvistamiseen. Unifi muistuttaa, että asiasta on linjattu lausuttavana olevan suunnitelman lisäksi myös parlamentaarisen T&K-työryhmän raportissa ja hallitusohjelmassa. Mikäli suoraa pitkäjänteistä rahoitusta yliopistojen T&K-toimintaan ei vahvisteta, kärsii yliopistojen toimintaedellytysten ohella myös suunnitelman muiden osa-alueiden vaikuttavuus. 

Suomalainen TKI-toiminta painottuu kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen paljon parantamaan jo olemassa olevaa, ei luomaan uutta. Aitoihin innovaatioihin tarvitaan uutta luovaa tutkimusta sekä korkeasti koulutettuja osaajia. Yliopistot ovat keskeisin toimija näiden peruslähtökohtien synnyttämisessä.  

Lisää rahoitusta yritys- ja yliopistovetoiseen yhteistyöhön 

Yliopistojen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisen yhteistyörahoituksen lisääminen on välttämätöntä. Business Finlandin (ent. Tekes) rahoitus yliopistojen ja yritysten väliseen yhteistyöhön on puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana. Unifi kannattaa Business Finlandin rahoituksen suuntaamista nykyistä kunnianhimoisempien, uutta luovaan tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvien yhteistyöhankkeiden tukemiseen. Rahoituksen tulee mahdollistaa sekä yritys- että yliopistovetoiset yhteistyöhankkeet. Unifi muistuttaa myös, että kansainvälinen yhteistyö on Suomen T&K-toiminnalle välttämätön edellytys. 

Samoin on varmistettava, että kansallisen lainsäädäntö tukee TKI-toimintaa. Suomeen on perustettava nopeasti hallitusohjelman mukainen tutkimuslainsäädäntöneuvosto, joka välittää TKI-osaamista keskeisiin lainvalmisteluprosesseihin.  

Lue Unifin lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:  

Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi puh. 0400 639 331 
Janika Luukinen, asiantuntija, Unifi, p. 050 430 4478  

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...