Hyppää sisältöön

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille kumppaneille. Eettisen ohjeistuksen tarkoitus on varmistaa vastuullinen ja ammattimainen toiminta kaikissa vuorovaikutustilanteissa potentiaalisten opiskelijoiden, heidän vanhempiensa, koulutuksen tarjoajien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjeistuksen ovat hyväksyneet sekä Arene, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto että Unifi, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto.

Suomi pyrkii kasvattamaan korkeakoulutukseen osallistuvien kansainvälisten opiskelijoiden määrää vuoteen 2027 mennessä osaavan työvoiman varmistamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteisiä ponnisteluja ammattimaisen, kestävän kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin ja ekosysteemin kehittämiseksi. Tavoitteena on, että opiskelija saa realistiset tiedot suomalaisesta korkeakouluopiskelusta ja sen vaatimuksista sekä integroitumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöhemmin työelämään.

Eettinen ohjeistus opiskelijarekrytointiin sisältää ohjeita ja standardeja, joiden mukaan koulutusagentit ja muut kumppanit sitoutuvat toimimaan yhteistyössään suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Nämä sisältävät muun muassa rehellisyyden ja läpinäkyvyyden ylläpitämisen, asiakkaan etujen priorisoinnin sekä eettisen markkinoinnin noudattamisen. Lisäksi eettinen ohjeistus korostaa koulutusagenttien ja muiden yhteistyökumppanien vastuuta konfliktitilanteissa sekä kaikkien opiskelijoiden yhdenmukaista kohtelua että vastuullista käyttäytymistä eri osapuolisia kohtaan.

Eettisesti kestävää opiskelijarekrytointia


”Suomi haluaa tarjota koulutusta kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi kaikille. Tämän eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata korkeakouluja agenttiyhteistyössään ja varmistaa, että koulutusagentit toimivat rehellisesti, avoimesti ja opiskelijoiden edun mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää, kun houkutellaan kansainvälisiä opiskelijoita, jotka saattavat olla haavoittuvaisessa asemassa ja tarvitsevat luotettavaa ohjausta ja tukea. Noudattamalla parhaita käytänteitä ja eettistä ohjeistusta yhteistyökumppanuuksissaan, korkeakoulut voivat varmistaa, että opiskelijarekrytointiprosessi on oikeudenmukainen, läpinäkyvä ja laadukas kaikille osapuolille”, toteavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen puheenjohtaja, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn koulutusvararehtoriverkoston puheenjohtaja Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela.

Kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kumppanuuksien eettisen ohjeistuksen lisäksi korkeakoulut ottavat käyttöön parhaita käytäntöjä koulutusviennin toteuttamiseen. Tässä työssä hyödynnetään Education Finlandin työstämää Eettisen toiminnan opasta koulutusviennin ammattilaisille. ”Kansainvälinen opiskelijarekrytointi on vastuullista toimintaa, jossa vaikutetaan ihmisten elämään merkittävällä tavalla. Haluamme tehdä tätä työtä suomalaisella arvopohjalla ja kestävästi sitoutuen kouluttamaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä verkostoissamme”, toteavat korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin ja markkinoinnin verkostojen HERENETin ja FARMin puheenjohtajisto Sirpa Rutanen ja Francesca Cucinotta sekä Eeva Liinamo-Liukku ja Sanna Heikkinen.

Eettisen ohjeistuksen ja parhaiden käytäntöjen noudattamisen tarkoituksena on varmistaa eettisesti kestävä opiskelijarekrytointi suomalaisiin korkeakouluihin.


Lisätietoja:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, erityisasiantuntija Samuli Maxenius puh. 0406501006

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry, toiminnanjohtaja Heikki Holopainen, puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Panostukset osaamiseen avainasemassa tulevalla EU-vaalikaudella

Unifi julkaisi huhtikuussa keskeiset viestinsä tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle. Eurooppa-päivä, jota juhlistetaan tällä viikolla, tarjoaa erinomaisen ajankohdan syventyä tarkemmin Unifin pääviesteistä...