Hyppää sisältöön

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

 | Tiedotteet ja uutiset

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua väljennetään niin, että todistusvalinnalla valittavien ei jatkossa tarvitse valmistautua ja osallistua valintakokeisiin. 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n koulutusvararehtorit ovat antaneet yliopistoille päätettäväksi esityksen yliopistojen opiskelijavalinnoissa vuodesta 2025 alkaen käytettävästä valintakoekokonaisuudesta, joka vähentäisi valintakokeiden määrää noin 120 valintakokeesta yhdeksään valintakokeeseen. Yliopistojen koulutukset päättävät valintaperusteissaan kansallisten valintakokeiden käyttämisestä opiskelijavalinnoissaan. Valintaperusteet julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa lokakuun loppuun mennessä.

– Useilla koulutusaloilla on jo pitkä kokemus opiskelijoiden valitsemisesta yhteisillä valintakokeilla. Valintayhteistyö on tutkitusti lisännyt koulutuksellista tasa-arvoa, korkeakoulutuksen saavutettavuutta sekä alueellista liikkuvuutta, Unifin koulutusvararehtoriverkoston puheenjohtaja Marja Sutela kertoo.

Uudistus antaa mahdollisuuden hakea useammalle koulutusalalle

Uudistuksen tavoitteena on vähentää hakijoiden kokemaa kuormitusta ja antaa hakijoille aito mahdollisuus hakea useammalle eri koulutusalalle ja eri yliopistoon.

–  Hakijan on mahdollista valita hakulomakkeelle kuusi eri hakukohdetta. Käytännössä hakijan on kuitenkin mahdotonta valmistautua ja osallistua jopa kuuteen eri valintakokeeseen. Tähän epäkohtaan yliopistot ovat halunneet uudistuksella puuttua, yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkö Tanja Juurus toteaa.

Koulutusaloja yhdistelevien valintakokeiden myötä yhä useampi hakija voi hakea kaikkiin haluamiinsa koulutuksiin samalla valintakokeella. Jatkossa valintakokeet myös järjestetään niin, ettei samaan aikaan ole montaa eri valintakoetta. Tähän mennessä päällekkäisyyksiä ei ole pystytty välttämään valintakokeiden suuren määrän takia.

Uudistus koskee korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa mukana olevien koulutusten vuoden 2025 kirjallisia valintakokeita.

Ennakkoon luettavan aineiston määrä vähenee huomattavasti

Uudet kansalliset valintakokeet painottavat hakijoiden kykyä ymmärtää ja soveltaa koetilaisuudessa annettavia aineistoja. Erillisten ennakkomateriaalien määrä vähenee merkittävästi, ja jatkossa ne julkaistaan vain muutama päivä ennen valintakokeita. Näin hakijoiden ei tarvitse aloittaa valintakokeisiin valmistautumista ennen todistusvalinnan tulosten julkaisua. Lukion oppimäärää vastaavia tietoja tietyissä oppiaineissa vaaditaan jatkossakin niiden koulutusalojen valintakokeissa, joissa kyseiset pohjatiedot ovat välttämättömiä opintojen kannalta.

Jokaisessa yhdeksässä valintakokeessa mitataan sellaista osaamista ja valmiuksia, jotka ovat keskeisiä kaikille valintakokeessa mukana oleville koulutusaloille. Sen lisäksi osassa valintakokeita on vain tiettyjen alojen hakijoille suunnattuja koeosioita, joissa mitataan erityisesti näiden koulutusalojen opinnoissa tarvittavia valmiuksia.

Taustaa

Yliopistot käynnistivät vuoden 2022 alussa opiskelijavalintojen kehittämishankkeen Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin koulutusvararehtorien aloitteesta.

Luonnos uudesta valintakoekokonaisuudesta oli avoimella kommentointikierroksella 21.3.−25.4.2024 Otakantaa.fi-palvelussa. Kommenttien perusteella yliopistot pitivät luonnosta valintakoekokonaisuudesta pääosin toimivana. Kommenttien sekä koulutusalojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella valintakoekokonaisuuteen tehtiin tarvittavat muutokset.

Uusista kansallisista valintakokeista julkaistaan lisää tietoa yliopistovalinnat.fi-sivustolla sekä Opintopolku.fi-palvelussa lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Unifin koulutusvararehtorikokouksen esitys uudesta valintakoekokonaisuudesta on nähtävillä opiskelijavalintojen kehittämisen blogissa. 

Tanja Juurus
Projektipäällikkö
Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022–2025
tanja.juurus@helsinki.fi
Puh. 050 311 2583

Marja Sutela
Tampereen yliopiston vararehtori
Unifin koulutusvararehtorikokouksen puheenjohtaja
Puh. 040 721 5204

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...