Hyppää sisältöön

Tieto ja sivistys ovat demokratian tärkeät tukipilarit

Tutkittu tieto auttaa tekemään viisaita päätöksiä

Tutkimustiedon taustalla on aina tiedeyhteisön pitkäjänteinen työ ja kriittinen keskustelu, minkä vuoksi se tarjoaa tukevan perustan viisaille ratkaisuille. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Lisätä vuoropuhelua tutkijoiden kanssa uusilla tiedeneuvonannon keinoilla
  • Tuoda tutkittu tieto poliittisen valmistelun tueksi jo varhaisessa vaiheessa
  • Vahvistaa tieteellisellä ja taiteellisella tutkimuksella Suomen kriisinkestävyyttä

 

Yliopistot tukevat vakaan sivistysvaltion toimintaa

Akateemisella yhteisöllä on keskeinen rooli kriittisen ajattelun edistäjänä ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Tukea tiedemyönteisen ilmapiirin syntymistä koko yhteiskunnassa
  • Turvata yliopistojen työrauha pitkäjänteisellä rahoituksella ja säädöspohjalla
  • Välttää taloudellisen ja poliittisen ohjauksen ulottamista yliopistojen sisälle

Suomi voi kasvaa kokoaan suuremmaksi kansanvallan puolustajaksi

Demokratian horjuttaminen on saanut maailmalla jalansijaa, ja ihmisoikeudet ovat uhattuina useissa valtioissa. Kehitys tulee pysäyttää sivistyksen keinoin. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Tuoda koulutus ja tutkittu tieto Suomessa tasa-arvoisesti kaikkien ulottuville
  • Puolustaa sivistykseen perustuvaa yhteiskuntaa globaaleissa verkostoissa
  • Vahvistaa koulutusta ja tutkimusta yhteistyössä kehittyvien maiden kanssa