Hyppää sisältöön

Kunskap och bildning är viktiga stödpelare för demokratin

Forskningsbaserade data hjälper till att fatta kloka beslut

Bakom forskningsdata ligger alltid det vetenskapliga sambundets långvariga arbete och kritiska diskussion, och därför erbjuder dessa en stabil grund för kloka beslut. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  • Ökar dialogen mellan forskare genom nya metoder inom vetenskapsrådgivningen
  • Använder sig av forskningsdata som stöd för den politiska beredningen redan i ett tidigt skede
  • Förstärker Finlands kristålighet med vetenskaplig och konstnärlig forskning

Universiteten stöder verksamheten i en stabil, civiliserad stat

Det akademiska samfundet har en central roll som främjare av kritiskt tänkande och förstärkare av aktivt medborgarskap. Därför är det viktigt att beslutsfattare:

  • Stöder uppkomsten av en atmosfär med positiv inställning till vetenskap i hela samhället
  • Tryggar universitetens arbetsro genom långvarig finansiering och författnings grund
  • Undviker att den ekonomiska och politiska styrningen sträcker sig inuti universiteten

Finland kan växa till en större försvarare av demokratin

Destabiliseringen av demokratin har fått fotfäste i världen och de mänskliga rättigheterna är hotade i flera stater. Denna utveckling ska stoppas med hjälp av bildning. Därför är det viktigt att beslutsfattare

  • Gör utbildning och forskningsbaserade data jämlikt tillgängliga för alla i Finland
  • Försvarar ett samhälle som grundar sig på bildning i globala nätverk
  • Förstärker utbildning och forskning i samarbete med utecklingsländer