Hyppää sisältöön

Kestävä kasvu versoo uutta luovasta tutkimuksesta

Pitkäjänteinen tutkimus uudistaa yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää

Se auttaa Suomea sopeutumaan rakenteellisiin muutoksiin, tekemään todeksi vihreän siirtymän ja digitalisaation sekä ennakoimaan pandemian kaltaisia kriisejä. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Ymmärtää pitkäjänteisen ja laaja-alaisen tutkimustyön suuret hyödyt yhteiskunnalle
  • Rahoittaa rohkeaa, tutkijalähtöistä uteliaisuustutkimusta
  • Varmistaa, että julkinen yliopistorahoitus kehittyy myönteisesti, kuten verrokkimaissa

Vetovoimaiset ekosysteemit houkuttelevat merkittäviä TKI-investointeja

Vain luomalla kansainvälisesti riittävän vaikuttavia osaamiskeskittymiä Suomi voi nousta globaaliin kärkeen vahvuusalueillaan. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Priorisoida TKI-toimintaa ja nostaa panostukset kansainvälisen kärjen tasolle
  • Investoida tasokkaisiin tutkimusinfrastruktuureihin
  • Huolehtia, että rahoitusinstrumentit tukevat tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä monipuolisesti

Kumppanuudet yliopistojen kanssa takaavat alueiden elinvoiman

Kun yrityksillä, kaupungeilla ja paikallisilla toimijoilla on tiiviit yhteydet akateemiseen yhteisöön, ne saavat käyttöön tutkimustietoa ja huippuosaajia, jolloin syntyy vetovoimaa lisäävä hyvän kierre. Siksi päättäjien on tärkeää:

  • Hyödyntää tutkittua tietoa alueellisessa päätöksenteossa
  • Tukea yliopistoja ja kumppaneita kansainvälisen tutkimusrahan kotiutuksessa
  • Tehdä alueilla sektorirajat ylittävää yhteistyötä osaajien houkuttelemisessa