Hyppää sisältöön

Nordiska och baltiska universitetsrektorer träffas idag för första gången – temat för den historiska konferensen är hållbar utveckling

 | Pressmeddelanden och nyheter

Internationellt samarbete mellan universitet för att ta itu med brinnande samhällsfrågor tar ett stort steg framåt.

Flera än åttio rektorer från de nordiska och baltiska universiteten och företrädare för universitetsrektorers råd kommer att träffas idag, den 12 maj, i en virtuell konferens för att intensifiera deras samarbete om hållbar utveckling. Syftet är att dela information om universitetens ansträngningar för att främja ansvarstagande i de olika länderna samt reflektera över universitetens roll i arbetet för en omställning till hållbarhet.

Evenemanget anordnas av Finlands universitetsrektorers råd Unifi. Evenemanget är en del av det finländska ordförandeskapet 2020–2021 i det nordiska universitetssamarbetet NUS.

– Vi ser fram emot en livlig diskussion med våra internationella kollegor. Hållbar utveckling är ett gemensamt mål för de nordiska och baltiska länderna, och universiteten kan spela en viktig roll för att främja det genom forskning och utbildning. Vi hoppas att konferensen kommer att fungera som utgångspunkt för ett mångsidigt framtida samarbete, säger Moira von Wright, rektor vid Åbo Akademi  och ordförande för NUS.

Du kan följa konferensen på Twitter med taggen #NordicBalticRectors och dela dina egna tankar om dagens tema. Evenemangets webbplats innehåller landsvisa videohälsningar som lyfter fram universitetens gemensamma åtgärder för att främja hållbar utveckling.

– Universiteten är nyckelaktörer i byggandet av  en ansvarsfull framtid. I Finland publicerade universiteten förra året 12 ambitiösa teser som kommer att användas för att påskynda hållbar utveckling. Konferensen som nu hålls är en naturlig fortsättning på det finländska universitetens hållbarhetsarbete, säger Tanja Risikko, direktör för Unifi.

Mer information:

Tanja Risikko
Direktör
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn 040 1952 037

Dela:

Mer nyheter

 | Pressmeddelanden och nyheter

Universitetens betygsantagning förnyas 2026 – Prorektorerna gav ett förslag om en ny poängsättning för betygsantagningen

Den föreslagna poängsättningsmodellen minskar pressen på gymnasieelever och ger dem bättre förutsättningar att fokusera på ämnen som intresserar dem. Den nya...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Betygsantagningen förnyas 2026 – utkastet till poängsättning behandlas nu vid universiteten

Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till...

 | Pressmeddelanden och nyheter

Finland är framgångsrikt endast genom att satsa på internationellt högklassig forskning

Högklassig forskning och kompetens samt de nya innovationer som dessa ger upphov till, utgör grunden för Finlands hållbara ekonomiska tillväxt, internationella...