Hyppää sisältöön

Budjettiriihestä tarvitaan tutkimus- ja koulutusinvestointeja tulevaisuuden tekemiseksi

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry toivoo hallituksen budjettiriihestä vahvaa sitoutumista tutkimukseen ja koulutukseen. On tärkeää, että tutkimusrahoituksen kasvu-uralle päästään nopeasti. Samalla on huomioitava, että TKI-panostusten vaikuttavuuden edellytys ovat osaavat ihmiset.

Kulunut hallituskausi on ollut yliopistojen rahoituspohjan suhteen pääsääntöisesti rauhallinen. Unifi antaa kiitosta erityisesti yhteiselle TKI-työlle. Parlamentaarinen sitoutuminen TKI-panostusten kasvattamiseen on merkittävä yhteinen saavutus, joka luo uskoa tulevaan. TKI-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien askelten ottamista oikeaan suuntaan. Unifi korostaa, että tutkimusrahoitus tulisi saada hyvälle kasvu-uralle jo ensi vuodesta alkaen.

Yliopistot ovat sitoutuneet tehtäviensä laadukkaaseen toteuttamiseen. Ilman riittäviä resursseja tämä on haaste. Yliopistojen perusrahoituksen rapautuminen suhteessa kasvaviin opiskelijamääriin ja kasvaviin tehtäviin on tosiasia. Julkisen yliopistorahoituksen kehitys olisikin nostettava verrokkimaiden tasolle, ja yliopistojen rahoituksen tulisi seurata opiskelijamäärien kasvua.

Nuorten ikäluokkien yli 50 % korkeakoulutusasteen saavuttamiseksi ja koulutuksen laadun turvaamiseksi tarvitaan konkreettinen rahoitusohjelma. Myös jatkuvan oppimisen toteuttamiseen tarvitaan erilliset resurssit. Samalla on muistettava myös, että laadukas koulutus syntyy laadukkaasta tutkimuksesta. Toimiessaan tämä yhtälö tuottaa huippuosaajia, joiden käsissä maamme tulevaisuus rakentuu kestävällä tavalla.  

– Jos Suomi haluaa pärjätä globaalisti, tutkimuksen ja koulutuksen Suomessa tulee olla kansainvälistä huipputasoa. Yliopistojen toimintakenttä on kansainvälinen ja erittäin kilpailtu. Jos me jäämme jälkeen muista, hintaa maksaa lopulta koko Suomi, toteaa Unifin hallituksen puheenjohtaja Jukka Kola.

Isot haasteet eivät odota, ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan yliopistoja. Suomen tuleva hyvinvointi, kasvu ja uudet työpaikat rakennetaan korkeatasoisella osaamisella. Yliopistoissa syntyvä ajattelu ja laajapohjainen sivistys luovat myös kriisinkestävyyttä ja vakautta. Yliopistot ovat sitoutuneet kestävän tulevaisuuden rakentamiseen Suomelle sekä maailmalle. Hallitukselta yliopistot toivovat sitoutumista riittävien resurssien takaamiseen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Unifi, p. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...