Hyppää sisältöön

TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke

 | Tiedotteet ja uutiset

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista.

Suomen laajeneva TKI-toiminta edellyttää osaajapulaan vastaamista ja erityisesti riittäviä panostuksia tohtoreiden kouluttamiseen. Suomessa on jo nyt OECD-maiden suurin pula korkeakoulutetuista työntekijöistä. Parlamentaarisen TKI-työryhmän arvion mukaan vuosina 2024–2030 tarvittaisiin vuosittain lisää jopa 9 000 TKI-osaajaa. Uusista TKI-osaajista noin 2 000:n tulisi olla tohtoreita, joista noin puolet työskentelisi yksityisellä ja puolet julkisella sektorilla. 

Vuonna 2024 käynnistettävä tohtorikoulutuspilotti tähtää kokonaisvaltaiseen tohtorikoulutuksen kehittämiseen. Pilotissa ei ole kyse pelkästään tohtoreiden määrän kasvattamisesta vaan koko tohtorikoulutuksen uudistamisesta kestävästi ja laadukkaasti, lähtökohtana työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeet – viime kädessä osaamisen ja tiedon huoltovarmuus. Keskiössä on päätoimisen tutkimustyön lisääminen ja koulutuksen läpäisyn vahvistaminen huolehtien muun muassa riittävästä ohjauksesta. Näin lisätään myös korkeaa osaamistasoa vaativien työtehtävien määrää Suomessa ja vahvistetaan kilpailukykyämme.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä tohtorikoulutuspilottiin T&K-lisärahoituksesta vuosille 2024-27 esitetty 90 miljoonan euron investointi on riittämätön. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Unifin pilottia valmisteleva työryhmä on laskenut tohtorikoulutuksen uudistamisen ja tohtorien määrällisen nousun rahoituksen tarpeen asettuvan noin 250 miljoonaan euroon alkavalla budjettikehyskaudella.

Riittävät panostukset uusien tohtoreiden kouluttamiseen ovat välttämättömiä, jotta huomattavat TKI-panostukset tuottavat odotetut vaikutukset Suomen talouteen ja kansan hyvinvointiin. Siksi toivomme, että budjettiriihessä tehtävät päätökset pohjaavat parlamentaarisen TKI-työryhmän linjauksiin, joihin hallitusohjelmakin on sitoutunut. Julkisen rahoituksen vaikutus on suurin, kun se kohdistetaan perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan korkeakoulutukseen. Tämä hyödyttää myös elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa.

Suomen menestys perustuu nyt ja tulevaisuudessa korkeaan osaamiseen. Vetoamme hallitukseen, että se investoi tohtorikoulutukseen.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Professoriliitto ry
Sivistystyönantajat ry 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 
Tekniikan akateemiset TEK
Tieteellisten seurain valtuuskunta 
Tieteentekijät ry 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...